Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
7 maja 2024
Wtorek, VI Tydzień po Wielkanocy

SŁOWO DNIA

33 Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. 34 Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.

Dz 16, 33-34


Jak żyć tym Słowem?

Aby zrozumieć głębię wydarzeń, które Słowo dziś nam proponuje, musimy spojrzeć na nie z szerszej perspektywy.

Paweł i Sylas zostali osadzeni w więzieniu za wyrzucenie ducha wróżbiarstwa z niewolnicy. Miejscowe władze oskarżają ich o zakłócanie porządku publicznego, ponieważ epizod ten wywołał wielkie poruszenie. Bez większego dochodzenia zarządzono pobicie oskarżonych i nakazano strażnikowi więziennemu, aby trzymał ich pod ścisłym nadzorem. Paweł i Sylas zostają cudownie uwolnieni, a ich spokojne świadectwo, lojalność i szereg niezwykłych wydarzeń wstrząsa naczelnikiem więzienia i zmusza go do zadania pytania: „Co muszę zrobić, aby zostać ocalonym?”. W odpowiedzi nie otrzymuje szeregu nakazów, ale przedstawienie osoby. „Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa?” Ile razy zdarzyło się nam, że byliśmy uwięzieni przez nasze lęki w pozłacanych klatkach z nakazów i praw, a ktoś przedstawił nam jedno wyjście: Jezusa. Jezus jest prawdziwym i jedynym rozwiązaniem naszych problemów, Tym, który równoważy nasze życie. Tak właśnie dzieje się z dozorcą w dzisiejszym fragmencie.

ŻYJĘ SŁOWEM: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.

Głos Ojca Pustyni

Sadzawka chrzcielna w sposób widzialny rodzi niejako nasze widzialne ciało, gdy wyłania się ono z wody, a usługują przy tym kapłani; duchowo zaś ciało i duszę chrzci w samym sobie i odradza Duch Boży, którego nikt nie może widzieć, a usługują przy tym aniołowie.

Jan Chrzciciel, w odpowiedniej chwili dziejów, zgodnie z tymi słowami: „Z wody i z Ducha”, rzekł o Chrystusie: „On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Glinianym naczyniem jest człowiek, dlatego należy go wpierw obmyć wodą, a następnie umocnić i wykończyć w ogniu, a Bóg jest ogniem trawiącym. Człowiek więc potrzebuje Ducha Świętego, aby On go odnowił i doprowadził do doskonałości. Ten duchowy ogień może nawodnić; ta duchowa woda może przetopić. (Z dzieła Dydyma Aleksandryjskiego „O Trójcy Świętej”).

Komentarz: Roberto Proietti

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki