Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
29 marca 2023
Środa, V Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

14 Nabuchodonozor zwrócił się do nich i powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? 15 Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psałterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?

Dn 3, 14-15


Szadrak, Meszak i Abednego, to my, gdy w obliczu trudności jacyś ludzie proponują nam klasyczne metody, nawet najbardziej wątpliwe, jeśli nie naganne: np. zalecenia, korupcja, różne podstępy itp. Zasadniczo sugerują, abyśmy pokłonili się logice świata, o której mowa w wersecie 15. „Adorując posąg, który uczyniłem”. Ci ludzie, bezpośrednio lub pośrednio, mówią nam, że są jedynymi rozwiązaniami, ponieważ nie ma innych opcji. Stajemy wtedy przed pytaniem: „Który Bóg będzie w stanie was wyzwolić?”. Patrzą tylko na rzeczy tego świata, w oderwaniu od wnętrza i głębi człowieka, gdzie spotyka się Boga i Jego Pokój. Jeśli mamy z Nim osobistą relację, dzięki tej relacji możemy przeciwstawić się pochlebstwom świata, które – będąc związane z naszym ego, są również bardzo subtelne. Właściwymi sposobami przeciwdziałania im jest zarówno modlitwa, jak i medytacja i życie Słowem Pana.

Wielka mistyczka, św. Teresa z Avila, wskazuje drogę opartą na modlitwie: „Modlitwa myślna, według mnie, nie jest niczym innym jak intymną relacją przyjaźni, w której często spędzamy czas sam na sam z tym Bogiem, o którym wiemy, że jesteśmy przez Niego kochani”. Słowo Boże oświeca nas na naszej drodze, na której, zbliżając się do św. Pawła i jego listów, będziemy mogli odróżnić uczynki ciała od owoców Ducha. (por Gal 5,19 i Gal 5, 16.19-25)

Panie, pomóż mi nie tracić wiary w najtrudniejszych sytuacjach.

Głos Papieża

„Ojcze, jaką bronią posługiwać się do obrony przed tymi pokusami, przed tymi fajerwerkami, które urządza książę tego świata, przed jego pochlebstwami? Taką samą bronią, jaką posługiwał się Jezus: Słowo Boże, a potem pokora i łagodność”.
(Poranna medytacja Papieża FRANCISZKA w Domu św. Marty, Sobota , 4 maja 2013)

Komentarz: Claudio Del Brocco
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki