Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
12 grudnia 2022
Poniedziałek – III Tydzień Adwentu – Rok A
SŁOWO DNIA

2 Gdy więc Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić proroctwo…

Lb 24, 2


Dzisiejsze czytanie przedstawia nam kilka wersetów trzeciej i czwartej wyroczni wypowiedzianej przez Balaama. Chociaż prorok miał prorokować przeciwko Izraelowi, Pan wprowadza go w zakłopotanie i zmusza do prorokowania na rzecz Izraela. Pierwsza wyrocznia zapowiada pomyślność ludu poprzez obraz dużego obozowiska, bogatych namiotów i bujnego krajobrazu z obfitością roślin i wód. W drugiej wyroczni jest powiedziane, że: „Wzejdzie Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podniesie się berło”. Berło jest wyraźnie symbolem władzy królewskiej; zamiast tego gwiazda ma być powiązana z bardzo rozpowszechnioną w starożytności ideą, zgodnie z którą wzejście nowej gwiazdy oznaczałoby narodziny nowego króla lub wielkie wydarzenie historyczne.

Jakże piękne są twoje namioty, Izraelu.
(Lb 24. 5)

Głos teologa

„Czy naprawdę chcesz się nawrócić w te święta? Czy chcesz być przemieniony? A może z jednej strony chcesz nadal trzymać się swojego starego sposobu życia, a z drugiej prosisz ludzi o pomoc do przemiany?

Nawrócenie z pewnością nie jest czymś, co możesz dać sobie samemu. Tu nie chodzi o siłę woli. Musisz zaufać wewnętrznemu głosowi, który wskaże ci drogę. Znasz ten intymny głos; często się do niego zwracasz. Ale potem, jak ci jest wyraźnie powiedziane co masz robić, zaczynasz zadawać pytania, zgłaszać zastrzeżenia.

Tylko stale słuchając wewnętrznego głosu, możesz nawrócić się do nowego życia i uczynić swój dom gościnnym dla Pana, który nadchodzi.”
(HJM Nouwem, Głos miłości)

Komentarz: Roberto Proietti
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org   info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki