Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 listopada 2022
Sobota – 34. Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

36 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Łk 21, 36


Zawsze musimy uciekać od wszelkich impulsów naszego ego, a może tak być, jeśli w każdej chwili naszego dnia będziemy uważni na nasze wewnętrzne odruchy, pozostając na modlitwie. Również ważna wskazówka, którą św. Paweł podał nam w pierwszym Liście do Tesaloniczan w Rozdziale 5, 17: „módlcie się nieustannie”. Powiedziano i napisano wiele słów o znaczeniu nieustannej modlitwy i jej owoców, ale najważniejszym aspektem jest jej praktykowanie. Może się zdarzyć, że gubimy się w różnych czynnościach, nawet w czytaniu i rozmawianiu o nieprzerwanej modlitwie, a sama modlitwa nie dochodzi do skutku. Czuwanie i modlitwa w każdym momencie naszego życia może być trudna, tu potrzebna jest metoda i zaangażowanie. Jedną z różnych metod może być metoda Pielgrzyma Rosyjskiego, temat 37. Katechezy o Modlitwie Papieża Franciszka z 9 czerwca 2021 r. Niezależnie od metody, ważna jest praktyka.

Panie pomóż mi czuwać i ‘uciekać’ od samego siebie, abym mógł w każdej chwili zachowywać Twoje Słowo.

Słowo biskupa – teologa

„Można modlić się często i gorliwie nawet na targu czy podczas samotnego spaceru. Jest to również możliwe w twoim sklepie, niezależnie od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz, a nawet gdy gotujesz”.

(Św. Jan Chryzostom (IV-V wne) z Katechizmu Kościoła Katolickiego nr 2743)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki