Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
8 lutego 2023
Środa, V Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

15 Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.

17 Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. 18 Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; 19 bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. 20 I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. 21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 22 cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 23 Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

Mk 7, 15-22


Po raz kolejny faryzeusze podważają świętość relacji z Bogiem, sprowadzając ją do czystych formalizmów uważanych za kamień węgielny tradycji. Żydzi przez wieki, aby nie zarazić się nieczystością, przestrzegali wielu zasad i zwyczajów związanych z jedzeniem, piciem, ubiorem, higieną ciała. Jezus przeciwnie, otwiera nową drogę zbliżania ludzi do Boga. Do uczniów, którzy proszą o wyjaśnienie Jego słów, Nauczyciel mówi: „nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; raczej to, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym”. Odpowiedź jest jasna: Bóg prosi o serce, a nie tylko o uczynki. Centralne miejsce serca, czyli miłości, jest dominującym motywem całej Ewangelii. Prawdziwa czystość to czystość serca. Rytuały oczyszczenia są bezużyteczne, jeśli zapomina się o ich znaczeniu, które polega na zaproszeniu do oczyszczenia myśli i duszy ze wszystkich złych intencji.

Dziś, w chwili ciszy i modlitwy, poproszę Maryję, Matkę Bożą, która wszystko zachowywała w swoim sercu, aby pomogła mi wsłuchać się „inteligentnym” sercem w to, czego Pan chce od mojego życia i tak ‘skomponować’ czas, który mi daje, by odkryć całą mozaikę Jego powołania.

Głos filozofa mistyka

„Za każdym razem, gdy odkupimy grzech, niszczymy część zła, które posiadamy”.
(Simon Weil)

Komentarz: s. Graziella Curti FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki