Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
15 marca 2023
Środa, III Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów:
17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Mt 5, 17


Prawo nakazuje to, co pomaga rozwijać się życiu i zabrania tego, co je umniejsza. Prawo proponuje, wskazuje i narzuca z zewnątrz: ukazuje dobro, realizację dobra i piętnuje występki, potępiając zło. Ale prawo nikogo nie zbawia. Jezus poprowadzi do wypełnienia się Prawa, i poprowadzi tych, którzy do pełnienia Prawa się odwoływali. Wypełnia je, ponieważ otwiera drogi serca. Staje się człowiekiem i nadaje kształt prawu i prorokom oraz napełnia nas Swoim Duchem. On jest celem Prawa i proroków, żyje Słowem danym Mojżeszowi i przypomnianym przez proroków: jest Synem, który wypełnia Wolę Ojca. Syn wypełnia wolę Ojca, miłując swoich braci: w ten sposób Prawo nabiera życia! Miłość, którą obdarza nas Jezus, przekształci zewnętrzne prawo w potrzebę, która wypływa z serca. Oto spełnienie: miłość!

O Duchu Boży, uczyń nas zdolnymi do przeżywania relacji z Bogiem nie na zasadzie regulowanej normami, ale pochodzącej z miłości!

Głos księdza-muzyka

Nie my osądzamy kwestię przestrzegania przykazań, ale od nas zależy, czy staniemy się kochającymi towarzyszami naszych braci we wspólnej drodze, aby Prawo miłości wypełniło się w Miłości Chrystusa, jaśniejącej we wspólnocie swojego Kościoła.

(Marco Frisina, Na ścieżkach Słowa, 7 września 2008)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA


Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki