Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
3 stycznia 2023
SŁOWO DNIA

29 Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. […] .
33 Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. 34 Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

J 1.29. 33-34


Jan „widzi” zbliżającego się do niego Jezusa. Wybór, by się objawić, dać się poznać, należy do Słowa: inicjatywa spotkania jest Jego. Słowo, które „zwróciło się do Ojca”, teraz zwraca się do nas. Jan wielokrotnie mówi nam: „nie znałem Go”: mimo to czeka na Niego i to właśnie dlatego, że na Niego czeka, właśnie dlatego, jest uważnym słuchaczem Słowa, widzi Go, rozpoznaje i woła: „Oto jest „! Po grecku mówi się: „Patrz”! Jan „widzi” to, na co patrzył, nie widząc. Prawdą jest, że znamy tylko to, ku czemu się skłaniamy, co przeważa, tylko to, co jest przedmiotem naszej miłości. Miłość sprawia, że tajemnica jest widziana i przenikana, miłość sprawia, że rozpoznaje się znaki jej obecności: „Oto Baranek Boży”. Miłość sprawia, że jest rozpoznana i wskazana wszystkim: pokażę ci to, czego nie znałem.

Duchu Boży, daj nam przenikliwe oczy, zdolne uchwycić dar Twojego przyjścia w każdej drobnej sytuacji życia. AMEN!


Głos papieża Franciszka

W centrum dzisiejszej Ewangelii (J 1, 29-34) znajdują się słowa Jana Chrzciciela: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (w. 29). Słowo połączone ze spojrzeniem i gestem ręki wskazującej na Niego, Jezusa. […] Ta scena jest decydująca! To nie jest anegdota. To decydujący fakt historyczny! Ta scena jest decydująca dla naszej wiary; jest także decydująca dla misji Kościoła. Kościół w każdej epoce jest powołany do czynienia tego, co czynił Jan Chrzciciel, do wskazywania ludziom Jezusa, mówiąc: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” On jest jedynym Zbawicielem! On jest Panem, pokornym, pośród grzeszników, ale to On, On: to nie jest ktoś inny, potężny, który przychodzi; nie, nie, to jest On!  (ANGELUS 15 stycznia 2017)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki