Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
11 grudnia 2023
Poniedziałek, II Tydzień Adwentu

SŁOWO DNIA

17 Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, obecni byli faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. 18 Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. 19 Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. 20 On widząc ich wiarę rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy». 21 Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. «Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?» 22 Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? 23 Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”? 

Łk 5, 17-26


Boże przebaczenie jest jak promyk światła, jak słowo, które przenika historię naznaczoną i zdominowaną przez zło i rozpala nadzieję. Przebaczenie jest zwycięstwem miłości, zło zostaje pokonane łagodnością. To jest najpiękniejsze słowo Ewangelii, absolutna nowość Boga. On dociera do nas i uwalnia nas od wszelkiego paraliżu, niezależnie od tego, czy jest to grzech, brak szacunku, cierpienie; bez względu na przyczynę naszego wewnętrznego paraliżu, Bóg nas od niego uwalnia. Ale aby zostać uwolnionym, musimy pokonać mur sprzeciwów i przeszkód, czyli wewnętrzny „tłum”, który uniemożliwia nam zbliżenie się do Pana. Paralityk, widząc tłum, który uniemożliwiał mu przejście, nie poddał się, nie zrezygnował ze swojego celu dotarcia do Jezusa i pozwolił się spuścić z dachu. W tym geście Jezus uznaje jego wiarę i poprzez przebaczenie daje mu siłę do umocnienia własnej wiary, a przez nią do uzyskania przebaczenia. To rodzi zdumienie.

Zadam sobie pytanie, czy naprawdę szukam Jezusa,a  jeśli tak, to czy staram się do Niego przyjść pomimo przeszkód, jakie mogę napotkać.

Głos papieża Franciszka

Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, to my męczymy się proszeniem o Jego miłosierdzie.

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki