Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
21 listopada 2022
Poniedziałek – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
SŁOWO DNIA

50 Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Mt 12, 50


Wypełniać wolę Ojca: co to znaczy? Ta myśl odsyła nas do Łukasza 11, 28: „A On powiedział: Błogosławieni raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je!” Kościół przypomina nam dzisiaj o tym podczas aklamacji przed Ewangelią. Aby pełnić wolę Ojca, trzeba przede wszystkim słuchać. Bóg mówi nieustannie, także dzisiaj. Pismo Święte jest Jego spisanym Słowem: jakby to były Jego listy wysłane do nas, do ciebie, do mnie, właśnie teraz. Ale żeby Go słuchać, musimy zamilczeć i postępować zgodnie z najbardziej odpowiednią dla nas metodologią. Jeśli nie rozumiemy listu, który Bóg nam przysyła, posyła więc nam wiele innych, codziennie, również poprzez biblijne fragmenty Mszy św. czy Liturgii Godzin. Musimy poprosić kogoś o pomoc, aby poprowadził nas do zrozumienia tego, co Pan chce nam powiedzieć.

Maria Pia Giudici, siostra, Córka Maryi Wspomożycielki, która rozpoczęła dzieło w Domu Modlitwy San Biagio, skąd codziennie wychodzi komentarz do Słowa, pozostawia nam je jako dziedzictwo: uczyć się słuchania Boga w Jego Słowie poprzez wewnętrzną ciszę. Ona, po wyjaśnieniu tekstu metodą Lectio, zapraszała do milczenia, aby zrozumieć osobiste przesłanie Boga i przestrzegać go. A po powrocie do środowiska życia codziennego starać się: „pełnić wolę Ojca”, aby być „bratem, siostrą i matką” Jezusa.


Panie daj mi siłę i wytrwałość do słuchania i wcielania w czyn Twojej woli.


Słowa s. Marii Pii Giudici

Zwłaszcza dzisiaj wielu młodych ludzi mówi: potrzebujemy ciszy. Zbyt wiele słów kalkulacji, aby zarabiać pieniądze, zbyt wiele rzeczywistości powiązanych z imperatywem: kup, użyj, wyrzuć, a potem powtarzaj ten sam proces. Wszystko to najbystrzejsi i najinteligentniejsi młodzi deprecjonują i pragną czegoś innego.

(Wywiad z 9 maja 2019 r. emitowany w TV2000 dla programu Siamo Noi).

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki