Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
16 grudnia 2022
Piątek, III Tydzień Adwentu
SŁOWO DNIA

1 Tak mówi Pan:
«Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości,
bo moje zbawienie już wnet nadejdzie
i moja sprawiedliwość ma się objawić.
Błogosławiony człowiek, który tak czyni,
i syn człowieczy, który się stosuje do tego:
czuwając, by nie pogwałcić szabatu,
i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła.

Iz 56, 1-2


Dzisiejsze słowo otwiera nas na zdumienie i wdzięczność za bezgraniczne miłosierdzie Boże, które pragnie zbawienia wszystkich ludzi, przełamując bariery, które z łatwością budujemy w Jego imię. Zaprasza także nas, abyśmy jako dzieci weszli do Jego domu i uczestniczyli w intymności Jego życia. Nie ma już powodu, by trzymać się z dala od Jego miłości, być może pod pretekstem naszej niegodności. On nie prosi nas o tytuły naszych zasług, a jedynie o szczere realizowanie Jego woli i chęć zamieszkania w Jego domu. W tym domu nie jesteśmy sami, ale znajdujemy się razem z braćmi, którzy tak jak my karmią się chlebem Jego słowa i chlebem eucharystycznym.

Czekam z nadzieją.


Głos Magisterium

Jezus Chrystus więc, Słowo Wcielone, „człowiek do ludzi” posłany, „głosi słowa Boże” i dopełnia dzieła zbawienia, które Ojciec powierzył Mu do wykonania. Dlatego Ten, którego gdy ktoś widzi, widzi też i Ojca, przez całą swoją obecność i okazanie się przez słowa i czyny, przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez śmierć swoją i pełne chwały zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy, objawienie doprowadził do końca i do doskonałości oraz świadectwem bożym potwierdza, że Bóg jest z nami, by nas z mroków grzechu i śmierci wybawić i wskrzesić do życia wiecznego.

Ekonomia więc chrześcijańska, jako nowe i ostateczne przymierze, nigdy nie ustanie i nie należy się już spodziewać żadnego nowego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa.

(Z Konstytucji dogmatycznej „Dei Verbum ” Soboru Watykańskiego II o Objawieniu Bożym, nr 4b)

Komentarz: Roberto Proietti
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org   info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki