Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
18 marca 2024
Poniedziałek, V Tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

12 A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». 13 Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». 14 W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. 15 Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. 16 A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. 17 Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. 18 Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał».

J 8, 12-18


Faryzeusze opierają się, ukrywają, nie chcą widzieć światła, zakrywają twarze.  Utwierdzeni we własnej pewności, w prawie, które do tej pory utrzymywało ich w spokoju, żądają od Jezusa świadectwa, które może potwierdzić to, co mówi, jak napisano w Księdze Powtórzonego Prawa. Ale światło jest tuż przed nimi. W końcu nasze serce jest stworzone do nieustannego poszukiwania źródła, z którego możemy ugasić pragnienie i czerpać pragnienia pełnego życia. Jezus wie, że jest to trudna droga, dlatego wskazuje nam na Ojca jako cennego i wyjątkowego świadka, który uwalnia nas od ludzkich pewników i wprowadza nas w swój nieskończony krąg miłości. Jezus sprawia, że przekraczamy naszą słabość, abyśmy poznając Go, mogli spotkać Ojca i w ten sposób stać się świadkami Jego miłości. Ta autentyczna pewność jest skarbem, który jest nam dzisiaj przekazywany; strzegąc go, możemy podążać za zaproszeniem do zaufania Panu całym sercem.

Boże, spraw, abym wiedział, że bycie świadkiem miłości jest cennym darem dla mnie i dla innych, i był świadomy jego działania.

Głos historyka

„Luki niepamięci nie istnieją. Żadna ludzka rzecz nie może zostać całkowicie wymazana; na świecie jest zbyt wielu ludzi, aby pewne fakty przeszły w zapomnienie: zawsze ktoś będzie żył, aby o nich opowiedzieć. I dlatego nic nigdy nie może być praktycznie bezużyteczne, przynajmniej nie na dłuższą metę”. (Hannah Arendt)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki