Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
31 grudnia 2023
Niedziela – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – Rok B

SŁOWO DNIA

22 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.

39 A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. 40 Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Łk 2, 22.39-40


„Ojciec i matka Jezusa byli zdumieni tym, co o nim mówiono”. Miłość istnieje tylko wtedy, gdy wciąż jest gotowa zdumiewać się tym, co kocha. Być może wiele rodzin nie funkcjonuje, ponieważ utraciły cud patrzenia na siebie nawzajem; najprawdziwszą prawdą każdego zdrowego środowiska jest możliwość odczuwania spojrzenia, które mówi: „jesteś czymś więcej, niż się wydajesz!”. Tylko wtedy, gdy tajemnica w każdym z nas jest zachowana, relacje czynią nas szczęśliwymi. Relacje, które katalogują, które nie dają żadnej innej możliwości, są skazane na wywoływanie jedynie nieszczęścia i bólu. Maryja, Józef i Jezus są rodziną, ponieważ byli w stanie reagować na problemy „razem”, pozwalając każdemu z nich być sobą w tej „wspólnocie”. Ich miłość nie jest niedostępna, wręcz przeciwnie, przypomina nam, jak powinniśmy być rodziną. To jedyny sposób, by wzrastać: „Dziecko rosło i stawało się silne, pełne mądrości, a łaska Boża spoczywała na nim”. Prawdopodobnie niektóre dzieci mówią, że nie wierzą w Boga tylko dlatego, że w swoich rodzinach zawiodły się na miłości, z drugiej strony Bóg jest miłością, a jeśli miłość spowodowała ich cierpienie, to logiczne wydaje się, że nie wierzą w nią więcej. Niech dzisiejsze święto da nam jeszcze jedną szansę.

Panie, wszyscy tęsknimy za miłością. Ale tęsknota nie wystarczy. Potrzebujemy, by promienie miłości dotarły do nas i rozpaliły nas, by stały się wielkim ogniem, który ogrzewa i oświetla nasze serca i serca tych, którzy są wokół nas.

Głos świętej

„Co możesz zrobić, aby szerzyć pokój na świecie? Wróć do domu i kochaj swoją rodzinę”.
(Matka Teresa z Kalkuty)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki