Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
18 października 2022

SŁOWO DNIA

1 Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 2 Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! 5 Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! 6 Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. 7 W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. 8 Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; 9 uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.

Łk 10, 1-9


Posyłając siedemdziesięciu dwóch uczniów, Jezus daje im dokładne instrukcje, które zawierają cechy misji. Pierwsza: módlcie się; druga: idźcie; trzecia: nie noście sakwy ani torby…; mówcie: „Pokój temu domowi”; uzdrawiajcie chorych i mówcie im: „Królestwo Boże jest blisko was”; a jeśli was nie przyjmą, wyjdźcie na place i pożegnajcie ich. Imperatywy uświadamiają nam, że misja opiera się na modlitwie, jest wędrowna: nie stoi w miejscu, jest pielgrzymująca; wymaga oderwania i ubóstwa; przynosi pokój i uzdrowienie, znaki bliskości Jego miłości; to nie prozelityzm, ale głoszenie i świadectwo; wymaga również szczerości i ewangelicznej wolności, aby odejść, podkreślając odpowiedzialność za odrzucenie orędzia zbawienia, ale bez potępiania, pozostawiając serce otwarte na dar miłosierdzia.

Jezu, powierzaj nam nadal misję głoszenia i dawania świadectwa Twojej miłości do każdego człowieka, wzmacniając nasze człowieczeństwo.

Głos Papieża Franciszka

„Miłość braterska jest najbliższym świadectwem, jakie możemy dać, że Jezus jest z nami żywy, że Jezus zmartwychwstał.”

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki