Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
6 października 2023

Piątek, XXVI Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

21 Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, [przekazanemu] we wszystkich mowach proroków, posłanych do nas. 22 Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy, co jest złe przed oczami Pana, Boga naszego.

Ba 1, 21-22


To Słowo Boże, wypowiedziane na długo przed przyjściem Chrystusa, skierowane do ludu Bożego przez proroków, jest również skierowane do nas, do mnie, członka ludu Bożego, do mnie, który jestem częścią Wspólnoty, Kościoła rodziny, do mnie, mieszkańca tego wspólnego domu, jakim jest ziemia. Wydaje się, że prorok jest obecny pośród nas, aby nam powiedzieć: Spójrzcie, co się dzieje! Oto znowu: Nie usłuchaliśmy głosu Pana, ale każdy poszedł za przewrotnymi skłonnościami swego serca, gdzie jesteśmy? Uczyniliśmy to, co złe w oczach Pana, Boga naszego.

Z różnych ksiąg Starego Testamentu pochodzi wezwanie proroków do słuchania słowa Pańskiego, aby nasze serca nie były skłonne do zła i nie odwracały się od dróg Pańskich.

Wraz z przyjściem Chrystusa prorocy już nie przemawiają: to On przemawia, On, Słowo, które stało się ciałem. Jezus objawia nam wielką prawdę, ponieważ On jest drogą, prawdą i życiem. Mówi nam: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne (J 5, 24) i dodaje: przechodząc ze śmierci do życia.

Proszę, Panie, stwórz we mnie niezbędną przestrzeń dla Mądrości Twojego Słowa. To właśnie ta Mądrość wychowuje mnie do medytacji i modlitwy Twoim Słowem, pomaga mi i oświeca mnie, nawraca i przemienia codzienną rzeczywistość w każdej chwili.

Głos trapisty

To samo Słowo Boże, które jest suwerenne, dotyka serca, rani je i raniąc, budzi je, czyni je wrażliwym i wrażliwym. Codzienne nawiedzanie Słowa Bożego w formie lectio divina stanowi płaszczyznę par excellence dla rozeznawania.

André Louf

Komentarz: s. Monika Angulo FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki