Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
29 kwietnia 2023
Sobota, św. Katarzyny ze Sieny, Doktora Kościoła, Patronki Włoch i Europy
SŁOWO DNIA

25 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 26 Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 27 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. 28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 29 Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

Mt 11, 25-30

anonimous, Public domain, Wikimedia Commons


Dzisiejsze słowa są w tym względzie jasne: „Dziękuję Ci, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi…”. Jakie to są te – rzeczy ukryte? Może to daremność marzeń o władzy, autodestrukcyjna przemoc tkwiąca w chciwości, bogactwie, dumie, arogancji, mimo że „inteligentni” wmawiają nam, że taki model ekonomiczny jest możliwy jako jedyny, i że to wina biednych, że są biedni. Sugerują nam, że zmiana nie jest możliwa. Ukryte rzeczy rozumieją maluczcy: ci, którzy wiedzą, jak proroczo rozumieć kruchość władzy opartej na domniemanej inteligencji. To ci, którzy szukają prawdy, ujawniają oszustwa. To biedni ponoszą konsekwencje niesprawiedliwości i są odrzucani przez inteligentnych, bo „granice są święte”, „czarni są niebezpieczni”, „imigranci powinni zostać w swoich domach”. Maluczcy to ci, którzy wbrew wszelkim dowodom wierzą i mają nadzieję na inny świat, walczą o jego urzeczywistnienie. Być małymi: naśladowcami Jezusa, tymi, których Bóg kocha i którym się objawia.

Panie, naucz nas, że Ty objawiasz się prostaczkom, ponieważ jesteś pokorną i łagodną miłością.


Głos poety

„Przechodząc, nieskończoność znajduję w pokorze”.   (Umberto Saba)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki