Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
2 maja 2023
Wtorek, Wspomnienie św. Atanazego, Biskupa i Doktora Kościoła
SŁOWO DNIA

22 Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie. 23 Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. 24 Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» 25 Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. 26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

J 10, 22-30


Dlaczego Żydzi nie mogą zaakceptować faktu, że Jezus jest Chrystusem Bożym? Wyjaśnia to sam Jezus: nie chcą należeć do owiec, nie słuchają Jego głosu. Wiara nie jest wyborem dokonanym przez dwóch rywali. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości: jest to wybór pełen ufności, pójście za Mistrzem. Wiara wiąże się z ufnością, z zaufaniem, a nie z kalkulacją prawdopodobieństwa. Niektórzy Żydzi nie wierzą, bo szukają dowodów, bo chcą być pewni swojego wyboru. Ale wybór, jakkolwiek rozsądny, zawsze niesie ze sobą margines ryzyka, inaczej nie byłby to wybór! Musimy odzyskać nasze przekonania, które każą nam iść za Panem: zafascynowani Jego słowami, Jego wizją świata i Boga, wyruszyliśmy za Nim, wsłuchując się w Jego głos, a czyniąc to, doświadczyliśmy czegoś niezwykłego: jesteśmy w ręku Boga i nic nie może nas wyrwać z Jego ręki. Bóg kocha każdego człowieka: przyjęcie tej miłości, uczynienie jej swoją, pozwala nam doświadczyć Jego nieskończonej czułości.

Niech nasze świadectwo będzie zawsze wiarygodnym owocem refleksji, interioryzacji Twojej Ewangelii, konkretnego doświadczenia Twojej osobistej miłości.


Głos filozofa

„Każdego dnia to, co wybierasz, co myślisz i co robisz, jest tym, czym się stajesz”.
(Heraklit)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki