Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 stycznia 2024
Piątek, II Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

13 Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. 14 I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, 15 i by mieli władzę wypędzać złe duchy. 16 Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; 17 dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; 18 dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego 19 i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Mk 3, 13-19


Aby zrealizować swój plan zbawienia, Jezus zgromadził przy sobie wspólnotę składającą się początkowo z dwunastu osób, mających za sobą bardzo różne doświadczenia życiowe. Byli wśród nich, o ile nam wiadomo, bracia rybacy, celnik, zelota. Te fakty pokazują, że grupa Dwunastu była dla ludzi prawdziwym wyzwaniem. Różnice charakterów, pozycji społecznej, kultury, polityki, sposobu komunikowania się nie mogły być łatwe do zaakceptowania. Jednak widok ludzi tak bardzo różniących się pod każdym względem, ale potrafiących żyć razem, być świadkami, przy wszystkich swoich ograniczeniach, ewangelicznej miłości, stał się żywym świadectwem tego, że nie ma takich różnic, które mogłyby przeszkodzić w realizacji ewangelicznych ideałów pokoju, jedności, przyjaźni, komunii.

Dlatego, Panie, umacniaj nasze zaangażowanie na rzecz jedności i pokoju. Niech nasze różnice nie będą przeszkodą w Twoim planie zgromadzenia ludzkości w jedną rodzinę. Niech tak się stanie.

Głos świętego biskupa

„A czym jest pokój? To życzliwość wobec różnic. To siedzenie przy jednym stole wśród różnych ludzi, którym mamy służyć”.

(DON TONINO BELLO)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki