Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
12 stycznia 2023
Czwartek, I Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

40 Wtedy przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». 41 Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» 42 Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 43 Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, 44 mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 45 Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Mk 1,40-45


Kiedy doświadczamy cudu, a także wielkiej i destrukcyjnej miłości, która wywraca nasze życie, odczuwamy ścisłą potrzebę dzielenia się tym z innymi, ale zbyt często bez roztropności, którą starożytni nazywali „auriga virtutum – woźnicą cnót”. Wobec niedbałego świadectwa tego człowieka, słuchacze byli zdezorientowani, przestraszeni do tego stopnia, że Jezus nie mógł już wejść do ich wiosek. Ta strona Ewangelii powinna skłonić nas do refleksji nad światem, w którym jesteśmy powołani, by być ewangelizatorami, świadkami dobrej nowiny. Z rozwagą i prostotą musimy być pośród świata jak zaczyn, który kryje się w masie i zakwasza ciasto, szanując czasy i zdolność ludzi naszych czasów do zrozumienia Boga, towarzyszenia im w doświadczaniu Go i przyznania racji nadziei, która nas ożywia, w dawaniu ludziom rozsądnych motywacji. Sposób, w jaki będziemy pośród świata, jako ludzie uzdrowieni, zmartwychwstali, żywi i uporządkowani przez Ducha, pozwoli Jezusowi wejść do naszych miast i dokonywać Zbawienia.

Panie, natchnij w swojej ojcowskiej dobroci myśli i zamiary Twojego modlącego się ludu, aby zobaczył, co ma czynić i miał siłę, by wypełnić to, co zobaczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. (Kolekta z dnia)


Głos świętej

„Jezus nie prosi o wielkie czyny, a jedynie o oddanie i wdzięczność”.
(św. Teresa z Lisieux)

Komentarz: ks. Fabrizio Meloni
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki