Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
1 kwietnia 2024
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

SŁOWO DNIA

8 Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. 9 A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. 10 A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». 11 Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. 12 Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy 13 i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. 14 A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». 15 Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Mt 28, 8-15


Strach i radość mieszają się w sercach kobiet, które o świcie biegną, aby ogłosić, co się stało, i że Jezus wyszedł na spotkanie, wypowiadając cudowne słowo: „radujcie się”. Podeszły, objęły Jego stopy, padły przed Nim na twarz. Jezus odpowiedział słowem: Nie bójcie się, idźcie do Galilei. Ta Wielkanoc niesie przesłanie także dla ciebie, dla mnie: nie bój się, nie lękaj się. Radujcie się i głoście dobrą nowinę.

Stajemy wobec kolejnego faktu, kłamstwo chce ukryć prawdę. Zatwardziałe serce nie chce przyjąć znaku Zmartwychwstania. I chce przykryć pieniędzmi to wydarzenie, które zmieniło historię; a dla przywódców żydowskich spełni się to, co Abraham powiedział do bogacza w przypowieści: „Jeśli nie słuchają Mojżesza i Proroków, to nawet gdyby ktoś zmartwychwstał, nie dadzą się przekonać”.   

Pytam cię, czy wierzysz w opowieści, które są rozpowszechniane, czy też poświęcasz czas, aby dotrzeć do prawdziwego źródła i wyrobić sobie własną opinię?

Daj mi, Panie, radość, którą dałeś kobietom o brzasku dnia zmartwychwstania.  Wybaw mnie od wszelkich wątpliwości i strachu, daj mi siłę, by głosić moim braciom i siostrom, że Ty żyjesz. Pomóż mi, abym nie pomagał kłamstwu.

Komentarz: s. Teresita Verhelst Solano FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki