Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
8 marca 2023
Środa, II Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

«Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 24 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. 25 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 26 Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym.

Mt 20, 21b. 24-27


Logika Jezusa nie jest logiką od razu zrozumiałą nawet dla Jego uczniów. Trudność wejścia w perspektywę służby, a co za tym idzie – porzucenia pierwszych miejsc, z oporem przeżywana była nawet przez najbliższych uczniów, którzy chodzili z Nim przez prawie trzy lata. A im bardziej zbliżał się moment Męki, tym bardziej nieświadomie uczniowie uciekają i myślą o chwale oraz rozumowaniu po ludzku. A Jezus powtarza, że jedyną akceptowalną władzą jest służba, prawdziwą chwałą jest służyć, a służba wyraża konkretność miłości. Pierwszymi – tak, ostatnimi w miłości, będąc sługami  miłości!

O Duchu Boży, daj nam świadomość, że jesteśmy Synami w Jezusie, ucząc się „kondycji ostatnich”, najmniejszych, jako stylu naszego życia.

Głos Papieża Franciszka

„Jezus mówi o upokorzeniu, które jest Jego przeznaczeniem, i w tym miejscu proszą Go o fasadę, o władzę. Próżność, światowy duch jest właśnie drogą, którą oferuje diabeł, aby uciec od Krzyża Chrystusa. Samorealizacja, karierowiczostwo, światowy sukces: to wszystko są drogi niechrześcijańskie, to wszystko są drogi, które prowadzą do przykrycia Krzyża Jezusa.” 
(PORANNA MEDYTACJA w domu św. MARTY, 11 marca 2020)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki