Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_charyzmat_main
is singular
Charyzmat
Literatura

System prewencyjny:

Teksty źródłowe:

Bosko J., System prewencyjny w wychowaniu młodzieży, w: Źródła salezjańskie, t. 1: Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2016, s. 543-549.

Bosko J., List z Rzymu do wspólnoty salezjańskiej Oratorium w Turynie-Valdocco, w: Źródła salezjańskie, t. 1: Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2016, s. 555-564.

Salezjański Instytut Historyczny, Źródła salezjańskie 1. Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia. t.1-2., Poligrafia Salezjańska, Kraków 2016.

Opracowania:

Braido P., System wychowawczy księdza Bosko, Warszawa 1971 r.

Desramaut F., Ksiądz Bosko i życie duchowe, Wydawnictwo Salezjańskie Warszawa 1990 r.

Duchowość salezjańska w zarysie, Poligrafia ITS, Kraków 2007 r.

Ghiberti G., Spotkać księdza Bosko, tłum. J. Jurczyński, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2018.

Kołyszko W., Ojciec i nauczyciel. Kazania o św. Janie Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1988 r.

List Apostolski Jana Pawła II Iuvenum Patris w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko, online: http://www.rozanystok.pl/?q=aktualnosci/22018/list-apostolski-jana-paw-ii-iuvenum-patris-w-setn-rocznic-mierci-w-jana-bosko (dostęp: 15.04.2020 r.).

Marszałek J., Personalizm i pedagogia prewencyjna ks. Jana Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Kraków 2010.

Niewęgłowski J. (red.), Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2000.

Stańkowski B., Wychowawca salezjański w świetle salezjańskiego systemu prewencyjnego. Aspekt teoretyczny i zaangażowanie praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019.

Vecchi J.E., Duchowość Salezjańska. Rekolekcje wygłoszone przez Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, tłum. M. Brzezinka, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1999.

Weinschenk R., Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996.

Święty Jan Bosko:

Teksty źródłowe:

Bosko J., Wskazania duchowe, Antologia, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2019.

Bosko J., Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego 1815-1855, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2015.

Zerbino P., Sny Księdza Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, 2004.

Ceria E., Memorie Biografiche, t. 1-18, tłum. C. Pieczeńczyk, Online: https://parafiabosko.pl/wp-content/uploads/T_01.pdf (dostęp: 24. 10. 2021 r.)

Opracowania:

Auffray A., Święty Jan Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie Warszawa, Warszawa 2001.

Biesmans J., Człowiek serca Jan Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2002.

Bosco T., Ksiądz Bosko wychowawca, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1990.

Bosco T., Spełniony sen, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001.

Cian L. System zapobiegawczy św. Jana Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1986.

Cian L., Wychowanie w duchu księdza Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1990.

Von Matt L., Bosco H., Ksiądz Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1994.

Święta Maria Dominika Mazzarello:

Teksty źródłowe:

Posada M. E., Costa, Cavaglia P., Mądrość życia. Listy Marii Dominiki Mazzarello, nakład własny.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, s. Capetti (red.), Cronistoria 1-5, nakład własny, Środa Śląska 2006.

Opracowania:

Agosso D., Maria Mazzarello. Przykazanie radości, Instytut Córek Maryi Wspomożycielki, nakład własny, Wrocław 2000.

Dalcerri L., Dusza, w której działa Duch Święty. Św. Maria Dominika Mazzarello, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, nakład własny, Dzierżoniów 1973.

Deleidi A., Ko M, Po śladach Matki Mazzarello kobiety mądrej, nakład własny, Wrocław 2000.

Giudici M. P., Borsi M., Maria Dominika Mazzarello. Życie proste i pełne miłości, nakład własny, Środa Śląska 2010.

Giudici M. P., Święta Maria Dominika Mazzarello. Kobieta zawsze aktualna., Usługi poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński, Nowa Ruda 2001.

Kothgasser A., Lemoyne G.B., Caviglia A., Maria Dominika Mazzarello. Proroctwo życia, Instytut Córek Maryi Wspomożycielki, nakład własny, Wrocław 2001.

Matka Laura Meozzi:

Teksty źródłowe:

Listy Matki Laury Meozzi, t. 1, tłum. i oprac. J. Jakubiec, nakład własny, Wrocław 2006.

Listy Matki Laury Meozzi, t. 2, tłum. i oprac. J. Jakubiec, nakład własny, Wrocław 2006.

Opracowania:

Dudziak J., Sowińska Z., Wielkie serce Matki. Matka Laura Meozzi. Pierwsza przełożona prowincjalna Córek Maryi Wspomożycielki, nakład własny, Wrocław 2002.

Grassiano M.D., W kraju brzóz, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007.

Jakubiec J., Poemat dobroci. Życie Sługi Bożej Matki Laury Meozzi Pierwszej Przełożonej Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2011.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki