Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
20 lutego 2024
Wtorek, I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

SŁOWO DNIA

7 Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! 10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; 13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! 14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. 15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Mt 6, 7-15


Oszczędność słów jest zazwyczaj wskazana w relacjach, nawet w tych z Jezusem. Uwalnianie modlitwy od nadmiaru słów wymaga cierpliwości i pokory, ale nie oznacza oziębłości; to nauka pokornego trwania przed Jego tajemnicą, trwania w ufności, że nasze pragnienia zostaną usłyszane nie ze względu na wiele słów, ale przede wszystkim ze względu na ciszę, zwłaszcza jeśli jest ona pełna nadziei. Uczenie się prostoty słów, ich serdeczności i szczerości, jest wyrazem wolności Jego dzieci, wyrazem zaufania, pewności, że nasze modlitwy zawsze i w każdym przypadku zostaną wysłuchane i przyjdzie odpowiedź, gdy On będzie wiedział, że jest to dla nas dobre.

Jezu, prosimy Cię, spraw, byśmy potrafili obdarowywać innych, uznając ich „bez względu na wszystko” za dzieci tego samego Ojca.

Głos pisarza

„Trzeba być coraz bardziej wyzutym z nieistotnych słów, by znaleźć te, których potrzebujemy. Cisza musi karmić nowe możliwości ekspresji”. (Etty Hillesum)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki