Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 grudnia 2023
Wtorek, Święto Świętego Szczepana, pierwszego Męczennika

SŁOWO DNIA

17 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. 18 Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. 21 Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. 22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Mt 10,17-22


Widzimy, że przyjaciele Jezusa nie będą mieli innego przeznaczenia niż Mistrz, będą doświadczać tych samych przeciwności i będą dawać świadectwo poprzez alternatywny styl życia: wobec wilków wybiorą postawę baranka, wobec przemocy, arogancji, wybiorą łagodność; węże będą brane za przykład roztropności, a gołębie – prostoty. I ten styl przyjęty wobec prześladowań, biczowań, sądów nie jest znakiem porażki, ale „męczeństwa”, świadectwa o Panu życia. Prostota, łagodność będzie słowem, które Duch wypowie, i będzie to słowo, które będzie głoszone jako parrezja – jak to uczynił św. Szczepan – i które doprowadzi go do przebaczenia mordercom na wzór Jezusa… to Duch przemawia, a kiedy przemawia Miłość, pagórki się wygładzają, doliny unoszą, a „wszystko śpiewa i krzyczy z radości” (Ps 64)!

Jezu, przyszedłeś na świat, aby powiedzieć, że Bóg nie jest ideą, ale bezwarunkową Miłością. Pokazujesz nam, że Bóg nie jest daleko od nas, walczy z nami przeciwko złu i śmierci. Bóg w Jezusie pokazuje nam, że można kochać, pokazuje nam dar, ofiarę z siebie jako drogę, jako odpowiedź na zbawienie. Niech Duch Święty wprowadzi nas w tajemnicę Bożego Narodzenia. MÓDLMY SIĘ ZA LUDZI, KTÓRZY W MILCZENIU SĄ ŚWIADKAMI EWANGELII I NIOSĄ JĄ SWOIM BRACIOM I SIOSTROM Z ODWAGĄ I MĘSTWEM, NAWET JEŚLI SĄ MARGINALIZOWANI, WYŚMIEWANI I ZABIJANI. AMEN!

Głos papieża Franciszka

„…[…] I jeśli nie każdy jest powołany, jak święty Szczepan, do przelania własnej krwi, to jednak każdy chrześcijanin jest proszony o to, by w każdych okolicznościach był konsekwentny w wierze, którą wyznaje. A chrześcijańska konsekwencja jest łaską, o którą musimy prosić Pana. Trzeba być konsekwentnym, żyć jak chrześcijanin, a nie mówić: „Jestem chrześcijaninem” i żyć jak poganin. Konsekwencja jest łaską, o którą musimy dzisiaj prosić”. (ANGELUS, 26 grudnia 2014 )

Komentarz: s. Monica Gianoli FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki