Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
2 listopada 2023
Czwartek, WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

SŁOWO DNIA

37 Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, 38 ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. 39 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40 To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

J 6, 37-40


Pełne życie, które dał nam Jezus, jest możliwe, jeśli uznajemy Go za Syna. Zawsze zastanawiałem się, pomijając kwestie teologiczne, co to konkretnie oznacza dla naszego życia. Jezus jest Synem, ale nie jedynym. Jest pierworodnym w wielkiej rodzinie, która uznaje Boga za jedynego ojca całej ludzkości. Oznacza to, że nie ma cudzoziemców, że żaden człowiek nie może być uznany za dalekiego, obcego. Ukraińcy, Rosjanie, Izraelczycy, Palestyńczycy i wszyscy inni, którzy ponoszą tragiczne konsekwencje wojen, w które są zaangażowani, nie są cudzoziemcami i obcymii, ale braćmi i siostrami, którzy cierpią i umierają. Ich cierpienie i śmierć nie mogą pozostawiać nas obojętnymi.

W tym dniu, upamiętniającym zmarłych, módlmy się o pokój, pamiętając o wielu, zbyt wielu, braciach i siostrach, których życie zostało tragicznie przerwane z powodu nienawiści, przemocy, terroryzmu, wojny.

Głos Papieża Franciszka

«Bracia i siostry, jest już bardzo wielu zmarłych. Proszę, niech nie będzie więcej przelewana niewinna krew, ani w Ziemi Świętej, ani na Ukrainie ani w żadnym innym miejscu! Dosyć! Wojny zawsze są porażką, zawsze!
Modlitwa jest łagodną i świętą siłą, którą trzeba przeciwstawiać diabelskiej sile nienawiści, terroryzmu i wojny». 
Papież Franciszek, Anioł Pański, 15 października 2023

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Małgorzata Grochowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki