Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 maja 2024
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ROK B

SŁOWO DNIA

26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

J 15, 26-26; 16, 12-15


Dziś Kościół świętuje Pięćdziesiątnicę, jedność, radość. Dziś Jezus przychodzi do nas, daje nam dar pokoju, dar misji, dar pojednania, dar radości; dar Ducha Świętego, daje nam największy dar. Drzwi serca nie mogą i nie powinny pozostać zamknięte ze strachu przed kimkolwiek, przed czymkolwiek.

Pan jest obecny, idzie obok nas i daje nam obficie swoje miłosierdzie przez pośrednictwo kapłanów. Pozwólmy, jak Maryja, by zamieszkał w nas Duch Święty, bądźmy posłuszni Panu, aby Słowo przyniosło obfity owoc. Radosnego święta!

Powtarzajmy w ciągu dnia: Ojcze, w imię Jezusa, Syna Maryi, daj nam swojego Ducha Świętego.

Głos papieża Franciszka

Obchodzimy dzisiaj wielkie święto Pięćdziesiątnicy, dla upamiętnienia zesłania Ducha Świętego na pierwszą wspólnotę chrześcijańską. Dzisiejsza Ewangelia (J 20, 19-23) przenosi nas znów do wieczoru dnia Paschy i ukazuje nam zmartwychwstałego Jezusa, który pojawia się w Wieczerniku, gdzie się schronili uczniowie. Bali się. “Stanął pośrodku nich i rzekł do nich: ‘Pokój wam!’”. Te pierwsze słowa, wypowiedziane przez Zmartwychwstałego: “Pokój wam”, należy uznać za coś więcej niż pozdrowienie – wyrażają przebaczenie, przebaczenie udzielone uczniom, którzy, prawdę mówiąc, opuścili Go. Są to słowa pojednania i przebaczenia. […] Jezus przebacza, zawsze przebacza i ofiaruje swój pokój przyjaciołom. Nie zapominajcie – Jezusa nigdy nie męczy przebaczanie. To nas nuży proszenie o przebaczenie.

Przebaczając i gromadząc wokół siebie uczniów, Jezus tworzy z nich Kościół, swój Kościół, który jest wspólnotą pojednaną i gotową do misji. Pojednaną i gotową do misji. Kiedy dana wspólnota nie jest pojednana, nie jest gotowa do misji – jest gotowa do dyskutowania w swoim gronie, jest gotowa do [dyskusji] wewnętrznych. Spotkanie ze zmartwychwstałym Panem radykalnie zmienia życie apostołów i przemienia ich w odważnych świadków . W istocie, zaraz potem On mówi: “Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (w. 21). Te słowa dają do zrozumienia, że apostołowie zostali posłani, aby kontynuowali  tę misję, którą Ojciec powierzył Jezusowi.

I właśnie dla ożywienia misji Jezus daje apostołom swojego Ducha. Ewangelia mówi: “Tchnął na nich i powiedział im: ‘Weźmijcie Ducha Świętego!’”. Duch Święty jest ogniem, który spala grzechy i tworzy nowych mężczyzn i kobiety; jest ogniem miłości, którym uczniowie będą mogli “rozpalać” świat, tej miłości czułej, która szczególnie miłuje małych, ubogich, wykluczonych… (REGINA CAELI Plan Świętego Piotra, Niedziela, 31 maja 2020)

Komentarz: s. Teresita Verhelst Solano FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki