Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
set_charyzmat_main
is singular
Charyzmat
Informacje o Rodzinie Salezjańskiej
Oficjalne logo Rodziny Salezjańskiej

KARTA TOŻSAMOŚCI CHARYZMATYCZNEJ RODZINY SALEZJAŃSKIEJ

Modlitwa Rodziny Salezjańskiej

Święty Janie Bosko,
Ojcze i Nauczycielu młodzieży,
który dzięki swojej otwartości na dary Ducha Świętego
pozostawiłeś Rodzinie Salezjańskiej skarb umiłowania „małych i ubogich”,
rozpalając w naszych duszach miłość,
której wzorem jest Jezus Chrystus Dobry Pasterz,
naucz nas być dla nich każdego dnia znakami i posłańcami Bożej miłości.
Wypraszaj dla wszystkich członków swojej Rodziny
serce pełne dobroci, stałość w pracy, dar mądrego rozeznawania,
odwagę dawania świadectwa głębokiemu przesłaniu Kościoła i ofiarność misyjną.
Wyproś u Pana dla nas łaskę wierności szczególnemu przymierzu,
które zawarł z nami i spraw, byśmy prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
z radością kroczyli z młodzieżą drogą prowadzącą ku Miłości. Amen.

Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej

Przełożony Generalny Towarzystwa Franciszka Salezego – jako następca Księdza Bosko – jest animatorem i centrum jedności Rodziny Salezjańskiej (Konstytucje Córek Maryi Wspomożycielki, Art. 3).

Realizację tego zobowiązującego zadania – „utrzymania jedności ducha oraz pobudzania do dialogu i braterskiej współpracy w celu wzajemnego ubogacania się i większej skuteczności apostolskiej” (Konstytucje Towarzystwa Salezjańskiego, Art. 5) odnajdujemy w bieżących wypowiedziach Przełożonego Generalnego, w jego spotkaniach, udziale w wydarzeniach różnych grup Rodziny Salezjańskiej, pismach, podejmowanych decyzjach. Szczególną rolę pełni w tym względzie przesłanie kierowane każdego roku do członków wszystkich grup Rodziny Salezjańskiej, zwane „Wiązanką”.

Treścią Wiązanki na rok 2021 r. jest zdanie: Ożywia nas nadzieja: «Oto czynię wszystko nowe» (Ap 21,5).

Została ona zaprezentowana (w formie wywiadu tłumaczonego symultanicznie i transmitowanego w pięciu językach) 26 grudnia 2020 r. w siedzibie Wydziału Nauk Komunikacji Społecznej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

W treści komentarza do Wiązanki Ksiądz Generał Ángel Fernández Artime, dokonując analizy obecnego czasu, naznaczonego pandemią, przypomniał, “że w obliczu tej ciężkiej i bolesnej rzeczywistości, ze swoimi konsekwencjami, nie przestajemy być pewni, iż jesteśmy ożywiani nadzieją, ponieważ Bóg w swoim Duchu nie przestaje czynić „wszystko nowe”. Bóg się nie zniechęca. Daje nam nadzieję. „Jest to nadzieja, która wykracza poza to wszystko, co może zaspokoić ludzkie oczekiwania związane z „tu i teraz”, z naszą teraźniejszością, dla którego wsparciem są jedynie własne zasoby oraz środki ludzkie i materialne, którymi dysponujemy. Nadzieja, o której mówimy, opiera się na Bożej obietnicy, która stanowi najlepszą gwarancję.”

Autor zachęca, byśmy byli dla innych nadzieją, która jest nowym światłem. To światło ma się odbijać w naszych zwyczajnych ludzkich oczach. Jako Rodzina Salezjańska jesteśmy zobowiązani świadczyć o tym świetle, być dla innych, zwłaszcza dla młodych, ubogich i wykluczonych. Ksiądz Bosko miał wiele marzeń, my jesteśmy zaproszeni, by je realizować. Ksiądz Generał chce, abyśmy byli dalekowzroczni, byśmy widzieli wokół nas tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Byśmy otwierając się na drugiego człowieka stawali się dla nich świadectwem Boga czyniącego wszystko nowym… “Nadzieja jest nowym światłem, które się odbija w naszych oczach. ROZŚWIETLAJMY RAZEM TEN ŚWIAT”.

Zapowiedź Wiązanki na rok 2022

Kolejnym elementem znaczącym dla jedności Rodziny Salezjańskiej są organizowane każdego roku Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które służą pogłębieniu przesłania Przełożonego Generalnego do Rodziny Salezjańskiej zawartego w Wiązance.

Celem tegorocznych Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej (odbyły się online w dniach: 15-17 stycznia 2021 r.) było przede wszystkim uświadomienie sobie wielkiej wartości nadziei w charyzmacie salezjańskim.

Jak ocenili uczestnicy spotkania: odznaczały się one zaangażowaniem bardzo wielu osób i grup rozsianych po całym świecie, stanowiąc tym samym prawdziwy znak nadziei. Dzięki pracy regionalnych grup koordynacyjnych zawiązała się rozległa sieć komunii, dzielenia się treściami i zamiarami, wskazując na liczne “ziarna nadziei” w formie konkretnych propozycji formułowanych przez grupy z poszczególnych kontynentów i krajów. W propozycjach z Polski podkreślono znaczenie relacji z innymi: z rodziną, z bliskimi, z sąsiadami, z przyjaciółmi, zwłaszcza poprzez towarzyszenie ludziom młodym, słuchanie ich. By to było możliwe, trzeba być otwartym, autentycznym, świadkiem bliskości Boga.

Spotkanie zakończył (uczestniczący w całości) Ksiądz Generał Ángel Fernández Artime słowami modlitwy: “Dzisiaj chcemy my, Rodzina Salezjańska, być tymi uczniami, którzy słyszą Twoje słowa: „Chodźcie, a zobaczycie”. Chcemy, by można było o nas stale mówić, że „poszliśmy, zobaczyliśmy i pozostaliśmy z Jezusem”.

Program XXXIX Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej w 2021 r.

oprac. s. Magdalena Szlachcic fma

Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej 2022

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki