Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
28 maja 2023
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
SŁOWO DNIA

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Dz 2, 1-11


W tę uroczystość nie wolno nam myśleć tylko o tym, co wydarzyło się przed laty. Teraz to wydarzenie, które przychodzi z góry, jest nadal widoczne i niezapomniane; możemy powiedzieć, że Duch Święty zstępuje na nas zawsze, jeśli stworzymy warunki do tego wielkiego wydarzenia w naszym życiu, jak to miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy; wszyscy Apostołowie zgromadzili się w tym samym miejscu na modlitwie, więc istnieje między nimi rzeczywistość komunii. Pierwsza wspólnota chrześcijańska, jak opowiadają Dzieje Apostolskie, była zjednoczona i wytrwała na modlitwie (por. Dz 1, 14). W rzeczywistości nikt nie może powiedzieć: „Jezus jest Panem!”, chyba że pod działaniem Ducha Świętego.

Panie, pomóż mi doprowadzić do harmonii modlitwy osobistej, wspólnotowej i liturgicznej, aby Duch prowadził mnie do Ciebie i abym mógł żyć razem z moimi braćmi i siostrami.


Głos Papieża Franciszka

„Oprócz przypomnienia punktu wyjścia, Duch uczy nas, jakimi ścieżkami mamy podążać. Przypomina nam punkt wyjścia, ale teraz uczy nas, jaką drogą iść. Dowiadujemy się o tym z drugiego czytania, w którym św. Paweł wyjaśnia, że ci, „którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego” (Rz 8, 14), „nie postępują według ciała, lecz według ducha” (w. 4). Innymi słowy, Duch w obliczu rozstajów naszych egzystencji podpowiada najlepszą drogę, którą należy podążać. Dlatego ważne jest, aby umieć odróżnić Jego głos od głosu ducha zła. Jedno i drugie przemawia do nas: nauczyć się rozeznawania, aby zrozumieć, gdzie jest głos Ducha, aby Go rozpoznawać i podążać drogą, podążać za tym, co On nam mówi”.

(Z homilii Ojca Świętego Franciszka – Msza Święta w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Bazylika św. Piotra – niedziela, 5 czerwca 2022 r.)

Komentarz: Claudio Del Brocco
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA


Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki