Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
matka_laura_main
is singular
Matka Laura
Proces beatyfikacyjny

Modlitwa o łaski za przyczyną Czcigodnej Matki Laury Meozzi

Boże Ojcze,
Ty napełniłeś dobrocią serce swojej służebnicy, siostry Laury Meozzi,
która poświęciła życie sierotom, pocieszaniu smutnych
i wspieraniu potrzebujących:
przyspiesz, prosimy Cię, godzinę jej beatyfikacji,
a nam, którzy z ufnością powierzamy się jej wstawiennictwu,

udziel łask, o które Cię pokornie prosimy.
Amen.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki