Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
matka_laura_main
is singular
Matka Laura
Proces beatyfikacyjny

MATKA LAURA DZIŚ

Matka Laura Meozzi zmarła 30 sierpnia 1951 roku w Pogrzebieniu. Dziś w Polsce są dwa szczególne ośrodki, gdzie trwa nieprzerwana pamięć o niej. To Różanystok i Pogrzebień – miejsce rozpoczęcia misji w Polsce i miejsce zakończenia niemal trzydziestoletniej służby misjonarki kładącej fundament pod dzieło Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce.

  • Różanystok – miejsce rozpoczęcia misji

Sercem pamięci o m. Laurze jest Dom Zakonny Sióstr Salezjanek pw. Matki Laury Meozzi w Różanymstoku. Tutaj trwa codzienna modlitwa o jej beatyfikację, jak również w prowadzonym przez siostry rodzinnym domu dziecka – z wychowankami, w intencji osób polecających się wstawiennictwu m. Laury.

Dom sióstr salezjanek uzyskał specjalny wystrój, przypominający o m. Laurze i pierwszej wspólnocie sióstr, rozpoczynającej misję w Polsce w 1922 roku. W kilku pomieszczeniach i w obejściu znajdują się historyczne fotografie i tablice informacyjne.

Wspólnota sióstr animuje modlitwę o beatyfikację Czcigodnej Służebnicy Bożej w każdy pierwszy wtorek miesiąca w kościele parafialnym – bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, która jest zarazem Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej. Tak dzieje się od dłuższego czasu. Wcześniej dniem modlitw o beatyfikację był 5 dzień każdego miesiąca.

To cykliczne wydarzenie jest zapowiadane przez proboszcza parafii podczas niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich. Tego dnia siostry i dzieci z rodzinnego domu dziecka prowadzą różaniec (z rozważaniami przed każdą dziesiątką, zaczerpniętymi ze słów m. Laury) – modląc się w intencji osób proszących o jej wstawiennictwo.

Centralnym wydarzeniem jest Eucharystia, której oprawę liturgiczną przygotowuje wspólnota sióstr wraz z dziećmi z rodzinnego domu dziecka. Podczas modlitwy wiernych zanoszona jest prośba o rychłą beatyfikację m. Laury. Po Eucharystii następuje spotkanie przy obrazie m. Laury i modlitwa o łaski i cuda. Gromadzą się tu osoby, które specjalnie przyjeżdżają na tę Mszę świętą. W tym miejscu jest wystawiona księga, do której pielgrzymi przybywający do Sanktuarium z całej Polski wpisują prośby o łaski za wstawiennictwem m. Laury. Przy obrazie stale udostępniane są obrazki z modlitwą o beatyfikację m. Laury.

W Różanymstoku bardzo uroczyście obchodzona jest rocznica przyjazdu m. Laury i pierwszych sióstr salezjanek oraz urodziny m. Laury, 5 stycznia.

Sanktuarium jest odwiedzane przez licznych pielgrzymów. Salezjanie podczas zwiedzania Sanktuarium wspominają osobę m. Laury, a w sklepiku parafialnym można nabyć książki: „W kraju brzóz” i „Poemat Dobroci”. Pielgrzymi, zwłaszcza młodzi, mogą też uczestniczyć w grze terenowej, przy pomocy aplikacji Sway, która pozwala poznać osobę m. Laury oraz dzieje pierwszej wspólnoty sióstr w Polsce.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia obecności Sióstr Salezjanek na ziemiach polskich została przygotowana piękna inscenizacja „Tajemnica ziarna”, połączona z prezentacją archiwalnych zdjęć m. Laury i pierwszych sióstr przybyłych do Różanegostoku. Obejrzało ją bardzo wiele osób, również z okolicznych miejscowości.

  • Pogrzebień – miejsce zakończenia misji

Pogrzebień jest miejscem, gdzie przy kościele parafialnym pw. Świętego Bartłomieja Apostoła znajduje się grób Czcigodnej m. Laury Meozzi.

W tej miejscowości jest również dom sióstr salezjanek, w którym m. Laura spędziła ostatnie lata swojego życia. Dziś przechowuje on pamiątki po niej zebrane w Pokoju pamięci o Matce Laurze Meozzi i pierwszych wspólnotach Sióstr Salezjanek na ziemiach polskich.

W Pogrzebieniu i w okolicy m. Laura jest żywo czczona. Od wielu lat w kościele parafialnym w każdy czwarte są odmawiane modlitwy za jej przyczyną z prośbą o beatyfikację.

Prawie codziennie pojawiają się nowe znicze składane przy jej grobie i często kwiaty. Zawsze przy okazji nabożeństw w kościele ludzie całymi rodzinami i pojedynczo zatrzymują się przy jej grobie na modlitwę. Siostry z pogrzebieńskiej wspólnoty dowiadują się od mieszkańców Pogrzebienia, że do grobu m. Laury przyjeżdżają ludzie z dalszych okolic; świadczy o tym rejestracja samochodów. Ludzie podchodzą do grobu m. Laury przed kościołem na modlitwę o różnych porach dnia.

W roku jubileuszowym 100-lecia obecności w Polsce było kilkanaście pielgrzymek liczących od kilku do kilkudziesięciu osób, prowadzonych przez siostry, księży do Pokoju pamięci i do grobu Matki Laury. 

W minionym, 2022 roku było też około 15 grup wycieczkowych dorosłych i dzieci, zainteresowanych przeszłością zabytkową domu sióstr, ale chętnie przyjmowali także wiedzę o m. Laurze i zwiedzali Pokój pamięci. To samo dotyczy pojedynczych lub kilkuosobowych grup turystów rowerowych, których było wiele. Niektóre z tych osób przybywają ponownie już w tym celu, żeby powierzyć modlitwom sióstr, przez przyczynę m. Laury, swoje prośby Bogu.

Łaski otrzymane za przyczyną m. Laury są spisane i potwierdzone; kustoszem tego zbioru jest s. Teresa Czekała. Są też podziękowania wpisane wśród próśb w Księgach Pamiątkowach.

Do dyspozycji każdego zwiedzającego i przychodzącego na modlitwę są obrazki z modlitwami, pocztówki i książeczki z życiorysem m. Laury. Odwiedzający mogą je zabierać ze sobą.

Aktualnie wspólnota ma prawie 30 intencji powierzanych przez okoliczną ludność i zanosi do Boga modlitwę  przez przyczynę sługi Bożej Matki Laury Meozzi.

Modlitwa o łaski za przyczyną Czcigodnej Matki Laury Meozzi

Boże Ojcze,
Ty napełniłeś dobrocią serce swojej służebnicy, siostry Laury Meozzi,
która poświęciła życie sierotom, pocieszaniu smutnych
i wspieraniu potrzebujących:
przyspiesz, prosimy Cię, godzinę jej beatyfikacji,
a nam, którzy z ufnością powierzamy się jej wstawiennictwu,

udziel łask, o które Cię pokornie prosimy.
Amen.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki