Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 maja 2024

SŁOWO DNIA

16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Mt 28,16-20


Dzisiejsza uroczystość zaprasza nas do zanurzenia się w tej wielkiej tajemnicy naszej wiary. Bardzo starożytny hymn wyraża znaczenie tej tajemnicy z niezwykłą głębią. Pierwsza strofa mówi: „Ojciec jest światłem, słońcem, ogniem; Syn jest blaskiem, łuną od ognia; Duch Święty jest oświeceniem. Trójco Święta, uwielbiamy Cię”. Światło jest obrazem, który wyraża tajemnicę Boga: Bóg jest tajemnicą miłości, prawdy, pokoju, wieczności, wzniosłości. Wszystkie prawdy są zawarte w ewangelicznym objawieniu.

Bramą, która zanurza nas w tej tajemnicy, w tym transcendentnym świetle, jest chrzest, pierwszy sakrament, który czyni nas członkami Wspólnoty Kościoła; Wspólnoty, która ma swoje korzenie w komunii trynitarnej. W dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Jezus zaprasza swoich uczniów, aby szli do wszystkich narodów, „udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Czy potrafię stanąć przed tą wielką tajemnicą Trójcy Świętej i Słowem Bożym, które zostało mi dzisiaj dane i zadać sobie pytanie: czy jestem ochrzczony? Czy zgłębiłem znaczenie mojego chrztu? Jak przeżywam moją relację z Trójjedynym Bogiem, w którego wierzę i w którym zostałem zanurzony na Chrzcie Świętym?

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej

Trójco Przenajświętsza, nieskończone Miłosierdzie,
w Tobie pokładam ufność i nadzieję!
Trójco Przenajświętsza, nieskończone Miłosierdzie,
w nieprzeniknionym Świetle Ojca, który kocha i który stwarza;
Trójco Przenajświętsza, nieskończone Miłosierdzie,
w Obliczu Syna, który jest Słowem, który daje Siebie;
Trójco Przenajświętsza, nieskończone Miłosierdzie,
w płonącym Ogniu Ducha, który daje życie;
Trójco Przenajświętsza, nieskończone Miłosierdzie,
Tobie ufam i pokładam nadzieję w Tobie!
Ty, który oddałeś mi się całkowicie,
spraw, abym oddał się Tobie cały:
uczyń mnie świadkiem Twojej miłości,
w Chrystusie, moim Bracie, moim Odkupicielu i moim Królu.
Trójco Przenajświętsza, Miłosierdzie nieskończone,
Tobie ufam i pokładam nadzieję w Tobie!

Głos Katechizmu Kościoła katolickiego

Wierni wszczepieni w Kościół przez chrzest otrzymali charakter sakramentalny, który konsekruje ich do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Pieczęć chrzcielna uzdalnia i włącza chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości. (N°1273)

Komentarz: s. Monica Angulo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki