Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
13 października 2023
Piątek, XVII Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

15 Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». 16 Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. 17 On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. 18 Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. 19 Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. 20 A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. 21 Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. 22 Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. 24 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. 25 Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 26 Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

Łk 11, 15-26


Demonizowanie lub żądanie znaków to dwa sposoby, których zwykle używamy, aby uniknąć ryzyka porażki. Żądamy niepodważalnego dowodu, że dana rzecz jest naprawdę dobra. Ale Jezus nie chce nam powiedzieć, że coś jest złe, ale że musimy być ostrożni, musimy poznawać po owocach. Uczy nas, że podstawową zasadą rozeznawania jest zdrowy rozsądek, świadomość, że niektóre stwierdzenia są jedynie przejawem emocjonalnej reakcji, a nie przemyślanej refleksji. Jezus zachęca nas do rozumowania i uświadomienia sobie, że rzeczy nie są takie, jakimi się wydają. Dodaje zalecenie właśnie w odniesieniu do zła: można je wypędzić ze swojego życia, ale to nie czyni nas bezpiecznymi. W rzeczywistości zło może powrócić, manifestując się silniej niż wcześniej. Z tego powodu musimy zawsze zachowywać wielką pokorę i czujność.

Panie, naucz mnie, że siła do pokonania zła jest w Tobie, Chlebie i Słowie.

Głos naukowca
„Świat jest niebezpiecznym miejscem nie z powodu tych, którzy czynią zło, ale z powodu tych, którzy przyglądają się, nic nie robiąc.”
Albert Einstein

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki