Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
5 listopada 2023
XXXI Niedziela zwykła

SŁOWO DNIA


1 
Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. 4 Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 5 Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. 6 Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. 7 Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. 8 Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. 9 Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 10 Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 11 Największy z was niech będzie waszym sługą. 12 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Mt  23, 1-12


Pan Jezus kieruje dziś do nas bardzo surowe słowa. One nas zapraszają do poważnego rachunku sumienia. Ile razy słyszeliśmy popularne powiedzenie: dobrze mówią, źle postępują; być może skierowane właśnie do nas, chrześcijan!
Dziś Jezus ponownie wzywa nas do poważnego potraktowania naszego życia i życia w zgodzie z tym, co wyznajemy. Świadectwo to jedyny sposób, w jaki możemy uzewnętrznić to, w co wierzymy. Takie świadectwo staje się służbą. Kochać to służyć, służyć to panować! to słowa piosenki, które dobrze wyrażają sposób myślenia Jezusa. Przyszedłem, aby służyć, a nie żeby mi służono. Bóg zbawił nas, służąc nam, oddając za nas swoje życie. Każdego dnia jesteśmy wzywani do nawrócenia się na tę logikę Miłości: to jest jedyne nauczanie, które inni mogą przyjąć.
Niestety, musimy zauważyć, że kuszeni władzą, prestiżem, żądzą zajmowania pierwszych miejsc, pochłonięci mentalnością tego świata, często zapominamy o tej ewangelicznej logice i oddzielamy życie od wiary. Tymczasem konsekwentna postawa jest jedynym przekonującym argumentem w oczach tych, którzy na nas patrzą.

Dziś proszę o łaskę, by umieć żyć, służąc; mówić TAK Miłości – bez „ale” i bez „jeśli”.

Głos psychoanalityka
Zapotrzebowanie na ojca nie jest już zapotrzebowaniem na idealne wzorce, na dogmaty, na legendarnych i niezwyciężonych bohaterów, na niezmienne hierarchie, na dyscyplinującą władzę, ale na czyny, wybory, zamiłowania zdolne świadczyć właśnie o tym, że można żyć na tym świecie odpowiedzialnie i z miłością.
Massimo Recalcati

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki