Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
23 listopada 2022
Środa – 34. Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

14 Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 15 Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.

Łk 21, 14-15


Za każdym razem, gdy stajemy przed trudnością, musimy bronić się przed czymś lub kimś, zaczynamy obmyślać wszystkie możliwe strategie, stawiając hipotezę, która z nich może być najlepsza, przez co rosną w nas niepokój i przejęcie. Dzisiaj, w bardziej aktualnym i powszechnym języku, Pan powiedziałby nam: „Nie myślcie o tym, Ja dam wam słowo i mądrość we właściwym czasie”. Ale myśli nam umykają i wciąż się głowimy, obmyślając obronę. Aby uniknąć tej pułapki i podążać za nauczaniem Jezusa, musimy spróbować w jakiś sposób nawiązać z Nim kontakt, całkowicie oddać się Jemu, wiedząc, że nie my jesteśmy właścicielami naszej historii.

Jeśli On da nam mądrość we właściwym czasie, to znaczy, że Jego Obecność jest w nas rzeczywista, On jest zawsze z nami (Mt 28,20) i nigdy nas nie opuści.

Panie, pomóż mi wprowadzić Cię w moją historię jako autora, a nie widza, proszę Cię o to, czyniąc moimi słowa Psalmu 25, 4-5

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie,
i naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca.

Słowo papieża Franciszka

Trwajcie niewzruszenie w Panu, w tej pewności, że On nas nigdy nie opuści. Chodzić w nadziei, pracować nad budowaniem lepszego świata, pomimo trudności i smutnych wydarzeń, które naznaczają życie osobiste i zbiorowe”… Módlmy się do Najświętszej Maryi Panny, aby nam pomogła, poprzez radosne i smutne wydarzenia tego świata, zachować mocną nadzieję wieczności i Królestwa Bożego. Prośmy Maryję Dziewicę, aby pomogła nam dogłębnie zrozumieć tę prawdę: Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci!

(Anioł Pański – niedziela, 13 listopada 2016)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Obraz: <a href=”https://pixabay.com/pl/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5061724″> Gerd Altmann</a> z <a href=”https://pixabay.com/pl//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=5061724″> Pixabay</a>

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki