Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
14 czerwca 2023
Środa, X Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę. bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Mt 5, 17-19


Ewangelista Mateusz zwraca się do chrześcijan wywodzących się z judaizmu i chce przekazać, że prawo i proroctwo mojżeszowe wypełniły się w Jezusie. Ale jest to prawo rozumiane jako miłość do Boga i bliźniego, a nie zbiór wszystkich szczegółów i przykazań faryzeuszy. Życie potrzebuje reguły, która nie może być dyktaturą, ale narzędziem uczenia się miłości. Wtedy rozumiemy, jak słuszne jest to, co mówi Jezus: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków; Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. „Zaprawdę powiadam wam: dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”. Mistrz stwierdza, że prawo rozumiane w prawdzie nie sprzeciwia się miłości, ale jest narzędziem wzrastania w sztuce kochania. Powtarza więc nam, że nawet odrobina tej zasady życia, która towarzyszyła narodowi żydowskiemu przez wieki, nie zostanie anulowana, ale raczej uzupełniona przez Niego Jego Ewangelią. „Ktokolwiek zachowa nawet najmniejsze przykazanie i będzie tego uczył, będzie wielki w królestwie niebieskim”.

W chwilach modlitwy, które sobie ofiaruję, będę prosił Pana, aby nauczył mnie wchodzić w serce Ewangelii, pojmować jej najgłębszy sens i umieć wcielać go w życie.


Głos egzegety

„Problem polegał na tym, że krążyły pogłoski, że Jezus był szalonym heretykiem, zdolnym do dezintegracji odwiecznej wiedzy o Torze i autorytecie proroków. Dlatego Jezus, aby uspokoić uczniów, wyjaśnia im swoje zamiary. Jezus nie przyszedł, aby znieść prawo, ale je wypełnić. Ponieważ nawet prawo potrzebuje czegoś poza, otwarcia horyzontów, celu, w kierunku  którego można patrzeć. Prawo nie jest złe, jest po prostu w służbie większego planu. Jest to droga możliwa do pokonania, ale celem nie jest prawo, mówi Jezus, jest nim Miłość”.
(Silvano Fausti)

Komentarz: s. Graziella Curti FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki