Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
21 stycznia 2024
III NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B

SŁOWO DNIA

14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Mk 1, 14-20


Dziś świętujemy V Dzień Słowa Bożego ustanowiony przez papieża Franciszka 30 września 2019 roku. Niedziela Słowa Bożego to dzień „poświęcony celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego w celu wzrostu w Ludzie Bożym religijnej i bliskiej znajomości Pisma Świętego” (Franciszek, Aperuit illis). Niedziela Słowa Bożego po raz kolejny pozwala chrześcijanom odpowiedzieć na wezwanie Jezusa do wytrwałego słuchania i pielęgnowania Jego Słowa, aby pozwolić mu kształtować ich serca, a tym samym móc dawać światu świadectwo pełni i nadziei w każdej sytuacji, jaką stawia przed nami życie. Motto wybrane na ten rok pochodzi z Ewangelii Jana: „Trwajcie w mojej nauce” (J 8, 31).

Trwajcie w nauce Jezusa! To właśnie uczynili pierwsi uczniowie, odpowiadając na zaproszenie Jezusa. To jest to, czym staramy się żyć i świadczyć codziennie tutaj, w San Biaggio: jest to życie, które stawia Słowo w centrum, jako swój fundament i styl. Jezus przychodzi do nas, dociera do nas w naszym codziennym życiu, w naszej nędzy, w naszych zarzuconych sieciach i zaprasza nas, abyśmy patrzyli na Niego. Abyśmy stali za Nim i szli Jego śladami, słuchali Go i naśladowali. Wszystko to bez niszczenia naszej tożsamości – uczniowie są rybakami i rybakami pozostaną – ale doprowadzając ją do pełni, doceniając ją i uznając godność tego, kim jesteśmy.

Dziś poświęcę więcej czasu na zatrzymanie się nad Słowem. Panie Jezu, naucz mnie trwać w Twoim Słowie, pozwól mi być inspirowanym i prowadzonym przez Ciebie.

Głos Ojca Kościoła

„Jakich chrześcijan chce Słowo? Chce, by byli uczniami Pana, ukształtowanymi jedynie przez to, co w Nim widzą i od Niego słyszą. Co jest właściwe dla tych, którzy wierzą w Pana? Z całkowitą pewnością dostosować się do słów Pisma Świętego, nie ośmielając się niczego odejmować ani dodawać”.

(Św. Bazyli, Reguły moralne 80.1.22).

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki