Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
26 lutego 2024
Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu

SŁOWO DNIA

36 Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. 38 Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Łk 6, 36-38


Droga upodobniania się do Chrystusa zmierzającego do Jerozolimy prowadzi dzisiaj przez te rady „wypowiedziane z mocą”. Na pierwszym miejscu: bądźcie miłosierni! Taki jest cel, do którego Bóg chce nas doprowadzić. Z tego wynikają sposoby jego realizacji we wspólnocie, w relacji z braćmi: nie osądzaj, nie potępiaj, przebaczaj, dawaj! Jest to droga, na której Ojciec przemienia nas i pomaga nam przyjąć cechy Jezusa, które są również naszą prawdziwą tożsamością, tożsamością synów otrzymaną na chrzcie. Są to postawy, które wyprowadzają nas z naszego strzeżonego i obronnego „ja”. Są one nowym sposobem bycia, który pozwala prześwitywać Bożej miłości, darowi, który Jezus ofiarował nam przez śmierć na krzyżu.

Pomóż nam pokonać zło, które czai się w naszych sercach… pomóż nam przejść od osądzania, które bierze się z przekonania, że jesteśmy bogami, od wytykania palcami, które bierze się z przekonania, że jesteśmy sprawiedliwi, do darmowego przebaczenia, do bezinteresownego dawania innym… tylko Twój krzyż może tego dokonać, Jezu! Nawróć nas do siebie!

Głod papieża Franciszka

„Zadajemy sobie pytanie: co oznacza dla uczniów bycie miłosiernymi? Jest to wyjaśnione przez Jezusa za pomocą dwóch słów: «przebaczać» (w. 37) i «dawać» (w. 38).

Miłosierdzie wyraża się przede wszystkim w przebaczaniu: «Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone» (w. 37). Jezus nie chce zmieniać biegu ludzkiej sprawiedliwości, lecz przypomina uczniom, że aby mieć braterskie relacje, trzeba zawiesić oceny i wyroki. Przebaczenie jest rzeczywiście filarem, na którym wspiera się życie wspólnoty chrześcijańskiej, ponieważ stanowi ono odbicie darmowej miłości, którą Jezus jako pierwszy nas umiłował. Chrześcijanin musi przebaczać! Ale dlaczego? Bo otrzymał przebaczenie.” (Audiencja generalna, 21 września 2016)

Komentarz: s. Monica Gianoli FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki