Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
o_nas_main
is singular
O nas
Inspektoria

Historia

Inspektoria Polska Matki Bożej Jasnogórskiej (PLJ) jest częścią Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek) założonego we Włoszech przez św. Jana Bosko i św. Marię Dominikę Mazzarello 5 sierpnia 1872 roku. Powstała na fundamencie wierności świadków Zbawienia dokonującego się w czasie i w miejscach wskazanych przez Opatrzność. Becchi, Turyn, Mornese, Nizza Monferrato w północnej Italii – tam biją źródła Rodziny Salezjańskiej.

Inspektoria Polska Matki Bożej Jasnogórskiej (Inspektoria Warszawska) powstała 05.08.1982 r.

Urzędowa nazwa Inspektorii brzmi: Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska.

Adres siedziby – Domu inspektorialnego

ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki

tel. 22 751 35 61

e-mail: sekretariat@cmw.waw.pl

Znak Inspektorii: PLJ – Polonia Jasna Gora

Znak przynależności do Zgromadzenia: FMA – Figlie di Maria Ausiliatrice (Córki Maryi Wspomożycielki)

Po 38. latach od erygowania Inspektoria działa w 19 Domach zakonnych na obszarze 9 województw:

lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, wielkopolskiego.

Inspektorki

s. Teresa Czekała (1982-1990)

s. Jadwiga Ciborowska (1990-1996)

s. Maria Pioskowik (1996-2002)

s. Elżbieta Bartkowska (2002-2008)

s. Teresa Czekała (2008-2014)

s. Lidia Strzelczyk (2014-2020)

s. Małgorzata Pilarska (od 2020)

Ważne wydarzenia z przeszłości Inspektorii

5.08.1872 – w Mornese powstaje Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki.

5.11.2022 – do Polski przybywa m. Laura Meozzi z pięcioma siostrami, aby zainicjować działalność Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Pierwszą wspólnotę Polsce tworzą: s. Laura Meozzi, s. Francesca Barucco, s. Maria Mazzoli, s. Anna Józek, s. Anna Ścisłowska, s. Anna Walenga. Pierwszym domem Zgromadzenia w Polsce jest Różanystok.

1929 r. – następuje otwarcie nowicjatu w Różanymstoku; mistrzynią nowicjatu została s. Cleofe Broggini.

9.02.1931 – powstaje Polska Wizytatoria Córek Maryi Wspomożycielki (obejmuje domy w Różanymstoku, Wilnie, Mysłowicach, Łodzi, Sokołowie).

16.03.1946 – erygowano nowicjat w Pogrzebieniu.

16.05.1946 – następuje kanoniczne erygowanie Inspektorii Polskiej pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki; Inspektorką zostaje m. Laura Meozzi.

5.08.1982 – następuje podział Inspektorii Polskiej na dwie inspektorie: Inspektorię Polską Maryi Wspomożycielki z siedzibą we Wrocławiu (inspektoria wrocławska) oraz Inspektorię Polską Matki Bożej Jasnogórskiej z siedzibą w Łomiankach (inspektoria warszawska). Do inspektorii warszawskiej przynależą siostry salezjanki ze Słowacji i z Litwy. Inspektorka zostaje s. Teresa Czekała.

1984 r. – powrót do Różanegostoku, kolebki Zgromadzenia w Polsce, po 30 latach nieobecności na skutek usunięcia Sióstr w 1954 r. przez władze komunistyczne.

1986 r. – rozpoczyna się proces beatyfikacyjny m. Laury Meozzi na szczeblu diecezjalnym.

1991 r. – powrót do działalności oświatowej wraz z otwarciem Zasadniczej Szkoły Zawodowej z internatem w Suwałkach.

2020 r. – formacja nowicjuszek odbywa się w międzynarodowym nowicjacie w Rzymie.

Patronka

Matka Boża Jasnogórska i rok 1982

Kanoniczne erygowanie Inspektorii Polskiej Matki Bożej Jasnogórskiej (inspektorii warszawskiej) nastąpiło 5 sierpnia 1982 roku dekretem Przełożonej Generalnej Matki Rosetty Marchese i jej Rady z dnia 1 czerwca 1982 roku. Oficjalnie Inspektoria rozpoczęła działalność 26 sierpnia 1982 roku. Był rok świętowania jubileuszu 600. rocznicy obecności cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze oraz 60. rocznicy przybycia sióstr salezjanek do Polski. Nowemu dziełu błogosławił Papież Jan Paweł II.

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki