Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
27 lutego 2023
Poniedziałek, I Tydzień Wielkiego Postu
SŁOWO DNIA

Jezus powiedział do swoich uczniów: 31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 40 A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. 41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!  42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.” 44 Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” 45 Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Mt 25, 31-46

Michał Anioł, Sąd Ostateczny, Domena publiczna


Jałmużna, modlitwa i post to trzy zobowiązania, które powinny charakteryzować życie chrześcijańskie przez cały czas, a nie tylko podczas czterdziestu dni Wielkiego Postu. Historia sądu ostatecznego pomaga nam szczególnie zrozumieć, że jałmużna jest nie tylko aktem współczucia wobec tych, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji, ale działaniem, za pomocą którego troszczymy się o drugiego, a zwłaszcza o drugiego, który najbardziej potrzebuje naszej pomocy. Zatem jałmużnę, jeśli nie chcesz jej ograniczyć do kilku groszy rzuconych w ręce żebraka należy rozumieć jako akt miłości, poprzez który jesteśmy wezwani do ofiarowania bratu, który jest na drodze naszego życia, nie jako coś co ofiarowania, ale ofiarowanie samych siebie!

Panie, daj nam łaskę otwartych oczu, abyśmy rozpoznali Cię w naszych braciach i siostrach, a zwłaszcza w tych najbardziej potrzebujących. Niech się tak stanie.

Głos Ojca Kościoła

„Nie smuć się, nie wyrzucaj, że urodziłeś się w czasach, kiedy nie możesz zobaczyć Pana w Jego ciele: On nie pozbawił cię tego zaszczytu, gdyż zapewnia: Ilekroć zrobiliście coś choćby jednemu z tych braci moich najmniejszych, zrobiliście to Mnie samemu”.
(św. Augustyn, Mowa 103)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki