Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
30 października 2023
Poniedziałek, XXX Tydzień zwykły

SŁOWO DNIA

10 Nauczał raz w szabat w jednej z synagog. 11 A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. 12 Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». 13 Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. 14 Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!» 15 Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? 16 A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?» 17 Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

Łk 13, 10-17


Obraz pochylonej kobiety wymownie przedstawia istoty ludzkie, które żyją pochylone nad sobą, myśląc tylko o własnych troskach i interesach. Życie w ten sposób nie jest życiem! Jezus, który przyszedł na świat, aby wszyscy mieli życie w obfitości, przywracając kobiecie zdolność bycia otwartą i dostępną dla innych, manifestuje swoje pragnienie wyzwolenia człowieka od egoizmu, od idei życia tylko po to, by pracować, od niewiedzy, jak nadać znaczenie bezinteresowności w relacjach. Dla Izraelity powstrzymanie się od pracy w dzień szabatu znajduje uzasadnienie tylko w tym. Ale przywódca synagogi nie ma tego na myśli, więc myśli, że Jezus robi coś, czego Bóg nie chce.

Religia, która zwraca się do Boga, nie troszcząc się o człowieka i jego potrzeby, w rzeczywistości zdradza swoją misję bycia pomostem między niebem a ziemią.

Panie, pomóż nam żyć autentycznymi, wolnymi i wyzwalającymi relacjami z Tobą i z ludźmi, których stawiasz obok nas, aby nasze liturgie i modlitwy były prawdziwymi momentami spotkania, dzielenia się, przyjęcia, komunii. Niech tak będzie!

Głos Papieża
Jezus spotkał zranioną ludzkość, pieścił cierpiące twarze, leczył zranione serca, uwalniał nas z łańcuchów, które więzią nasze dusze. W ten sposób objawia nam, jaki kult jest najbardziej miły Bogu: troska o bliźniego.
(FRANCISZEK, tweet  z dnia 17 czerwca 2023)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki