Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
9 czerwca 2023
Piątek, IX Tydzień zwykły
SŁOWO DNIA

35 Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? 36 Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje. 37 Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest [tylko] jego synem?» A wielki tłum chętnie Go słuchał.

Mk 12, 35-37


Ci, którzy znają Pismo Święte, podobnie jak uczeni w Piśmie, wiedzą, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida. Jezus chce dać do zrozumienia swoim rozmówcom, że nie będzie tylko potomkiem, ale kimś więcej, On nie wyraża się tylko jako człowiek, ale jako Bóg i działa jako Bóg. Ale tak bardzo trudno jest nam zrozumieć, że Jezus jest jednocześnie całkowicie Bogiem i całkowicie człowiekiem. Oczywiście jest to tajemnica, w którą można tylko uwierzyć i mieć przeczucie jedynie oczami wiary, a nie naszym ograniczonym rozumowaniem. Ryzykujemy umniejszeniem naszej wizji Jezusa. Jeśli uznamy Go tylko za Boga, odkładając na bok Jego człowieczeństwo, to cuda, słowa, męka, śmierć i zmartwychwstanie nie powinny nas zaskoczyć. Potwierdzenie Jego boskości skończyłoby się jedynie przekształceniem Go w zjawisko, które dokonuje niezwykłych rzeczy, których my, ludzie, nie jesteśmy w stanie zrobić. Uważanie Boga jedynie za wszechmocnego skończyłoby się rozbudzeniem w nas jedynie zniekształconego obrazu. Sam Bóg nie chce, aby natychmiast poznano Jego boską naturę, właśnie po to, abyśmy mogli dostrzec zdrowe zgorszenie Jego człowieczeństwa. W rzeczywistości Jezus staje się mały, wchodzi na karty historii jak wszyscy ludzie. Płacze i odczuwa radość jak inni. Wyzionął swoją duszę na krzyżu i faktycznie umarł. Dopiero po pogrzebie zmartwychwstanie. Wszyscy możemy odnaleźć w Nim nasze człowieczeństwo i jednocześnie odczuć nowe życie, które nam zaofiarował. Jezus żył w pełni swoim człowieczeństwem i nie był Bogiem przebranym za człowieka. Także każdy z nas, jest człowiekiem do szpiku kości, będzie mógł uczynić swoim własnym, dar bycia boskim jak On.


Ojcze, który nas karmisz Ciałem i Krwią Twojego Syna, prowadź nas według Twojego Ducha, abyśmy wyznając Ciebie nie tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą, weszli do królestwa niebieskiego.

Głos teologa
Rzeczą, która jest naprawdę trudna, a także naprawdę niewiarygodna, jest rezygnacja z bycia doskonałym i rozpoczęcie pracy nad stawaniem się sobą. (Anna Quindlen )

Komentarz: ks. Maurizio Lollobrigida SDB
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki