Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
18 października 2023
Środa, Święto św. Łukasza, ewangelisty

SŁOWO DNIA

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; (…) i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.

Łk 10, 3-6.9b


Postawę łagodnego i cichego baranka stawia się jako styl głoszenia Dobrej Nowiny. Styl alternatywny i wskazujący niejako kierunek „pod prąd”. Baranek oddaje siebie, będąc żywy i martwy: ofiarowuje wszystko z siebie… wełnę, mleko, mięso, aby karmić i odziewać. Jest to styl Baranka Paschalnego. Styl łagodności kontrastujący z arogancją i przemocą wilków. Gdzie „baranek” znajduje siłę, by żyć w taki sposób? Z pewnością nie z zapatrzenia w samego siebie, z władzy, z bogactwa: baranek daje to, czym jest, w pokorze, w prostocie; żyjąc w ten sposób, żyje w pokoju z samym sobą. Ten pokój jest darem, który On przekaże innym; cennym darem, którego nie można wyrzucić! To dar zaczerpnięty od Jezusa – prawdziwy pokój. Tylko ten styl stanie się „świadectwem życia”, które bez wielu słów powie każdemu: «Królestwo Boże jest blisko ciebie».

Panie Jezu, nawróć nasze serca ku logice łagodności, ku logice Twojego Krzyża!

Głos papieża Franciszka

,,(…) A w stylu ważne jest świadectwo, tak jak chce tego Jezus. Powiada: „Ja was posyłam jak owce między wilki” (w. 16). Nie żąda od nas umiejętności stawiania czoła wilkom, czyli zdolności do argumentowania, kontrargumentowania i bronienia się – wcale tego nie żąda. Myślelibyśmy tak: stańmy się ważni, liczni, cieszący się prestiżem, a świat będzie nas słuchał i szanował, a my zwyciężymy wilków: nie, wcale tak nie jest. Nie, posyłam was jako owce, jako baranki – a jest to ważne. Jeśli nie chcesz być owcą, Pan nie obroni ciebie przed wilkami. Radź sobie, jak możesz. Jeśli jednak jesteś owcą, bądź pewien, że Pan obroni ciebie przed wilkami. Bądź pokorny. Wymaga od nas, byśmy takimi byli, abyśmy byli cisi i pragnęli bycia niewinnymi, bycia gotowymi na poświęcenia. To bowiem wyraża baranek: cichość, niewinność, poświęcenie, czułość. A On, Pasterz, rozpozna Swoje owce i ochroni je przed wilkami.”
(Audiencja generalna papieża Franciszka, środa, 15.02.2023 r.)

Komentarz: s. Moniki Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Marta Raducha FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki