Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
24 listopada 2022
Czwartek – Świętych Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
SŁOWO  DNIA

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; 2 służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim! 3 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Ps 99 (100)


Zakończenie trzeciego wersetu psalmu odsyła nas do początku Psalmu 23: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie zabraknie”. Koncepcja potwierdzona w jednej z myśli św. Teresy z Avila, która stała się słynną pieśnią: Niech cię nic nie niepokoi, niech ci niczego nie brakuje, Bóg sam wystarcza. Jeśli wszystko mamy w Bogu, możemy Mu służyć z radością, a nasza radość będzie pełna (por J 15,11). Niestety zdarza się, że troski świata odbierają nam radość, wywołując smutek (por. 2 Kor 7, 10). Trzeba mieć odwagę, by zatrzymać się i powrócić do centrum naszego serca, gdzie mieszka Pan. Aby powrócić do radości, możemy też ciągle powtarzać jeden z powyższych wersetów biblijnych lub inny, analogiczny, tak jak to jest powiedziane w „Opowieściach rosyjskiego pielgrzyma”. Jest to inna forma cichej modlitwy.

Panie, pomóż mi żyć w TOBIE

Słowo papieża Franciszka

„Radość to nie życie od śmiechu do śmiechu. Nie, to nie to. Radość to nie jest bycie ciągle rozbawionym. Nie, to nie to. To inna sprawa. Chrześcijańska radość to pokój. Pokój, który jest u korzeni, pokój serca, pokój, którego może nam udzielić tylko Bóg. To jest radość chrześcijańska. Nie jest łatwo zachować tę radość. …Pierwszym stopniem radości jest pokój: tak, kiedy nadchodzą próby, jak mówi św. Piotr, człowiek cierpi; ale wchodzi w głąb siebie i znajduje pokój i tego pokoju nikt nie może mu odebrać.”

(Homilia, 28 maja 2018)

Komentarz: Claudio Del Brocco

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki