Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
3 października 2022

SŁOWO DNIA

33 Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 34 podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.

Łk 10, 33-34


Ten fragment Ewangelii zwalcza naszą hipokryzję. Pewien uczony w Prawie, który być może miał już gotową odpowiedź na swoje pytanie, zapytał: „Kto jest moim bliźnim?” Wtedy Jezus, jak zwykle, nie odpowiada wprost, ale opowiada słynną przypowieść o dobrym Samarytaninie. Zwykły człowiek, nie szanowany przez Żydów ze względu na swoją przynależność do grzeszników i uważany za niezdolnego do dobrych uczynków, zatrzymuje się, aby pomagać temu, który jest w potrzebie. W przeciwieństwie do innych, którzy przeszli jakby ponad nim, mimo że byli ludźmi wiary, ten natomiast się wzrusza, współczuje nieznanemu podróżnikowi, który wpadł na rabusiów, ranny i porzucony w bólu na poboczu drogi. Ewangelia nalega na opisanie, punkt po punkcie, etapów troski, jakimi dobry Samarytanin otacza zranionego człowieka: „Podszedł do niego”: delikatność bliskości. „Wzruszył się”: postawa miłosierdzia. „Opatrzył jego rany, polewając je oliwą i winem”: uważna i delikatna pielęgnacja. „I wsadziwszy go na swoje bydlę, obok tego, co kupił, zawiózł go do gospody”: nie zważając na własne potrzeby, spokojnie opiekuje się nieznajomym, poświęca mu swój czas. Ostatni przystanek, gospoda, to ikona samego Jezusa, który przyjmuje potrzebujących, opiekuje się cierpiącymi. Oto kto jest bliźnim. Odpowiedź jest jasna i przekonująca do tego stopnia, że Mistrz na końcu przypowieści może powiedzieć do uczonego w Prawie: „Idź, i ty czyń podobnie”.


Pomóż nam, Panie, dać się dotknąć potrzebom innych. Naucz nas przezwyciężać nasze naglące potrzeby, aby się zatrzymać i nie pójść dalej, gdy jest ktoś, kto nas potrzebuje.

Głos biblisty

„Czynić miłosierdzie”, synteza całego historycznego działania Boga wobec człowieka, jest sensem misji Jezusa. On bowiem przeszedł błogosławiąc i uzdrawiając wszystkich tych, którzy byli pod władzą diabła, bo Bóg był z Nim. Wraz z Nim na ziemię zstąpiło miłosierdzie samego Ojca.

(Silvano Fausti)


Komentarz: s. Graziella Curti FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org   info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki