Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
6 października 2022

SŁOWO DNIA

9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 10 Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 11 Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? 12 Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 13 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Łk 11, 9-13


Przypowieść opowiedziana dzisiaj przez Jezusa uczy nas potrzeby wytrwałości w modlitwie. Dziewięć początkowych słów wskazuje na silne pragnienie bycia wysłuchanym. Proście, szukajcie, pukajcie: mogą wydawać się niedyskretne, ale Mistrz zapewnia, że dla tych, którzy odważą się zapukać, zawsze jest przyjaciel, który otworzy drzwi, nawet w nocy. Wystarczy być żebrzącymi o Jego łaski. Poruszające jest to pytanie dla tego, kto jest ojcem czy matką: „Teraz, który ojciec spośród was, jeśli jego syn poprosi o chleb, da mu kamień?”. I wynikająca z tego realistyczna refleksja: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Dla Łukasza Duch Święty jest źródłem i syntezą wszystkich dóbr mesjańskich, darem par excellence Jezusa Zmartwychwstałego dla Jego wspólnoty. Nie odmawia proszącym innych, szczególnych łask. Wierzący zaś są odsyłani do tego, co najistotniejsze: modlić się to przyjmować i rozwijać komunię i komunię między Ojcem i Synem i Duchem.

Dziś postarajmy się nalegać modlitwą prośby i odnówmy w sobie ufność bycia wysłuchanymi.

Głos biblisty

„Pukajcie, a otworzą wam. Głodni podróżnicy, pukamy do Twoich drzwi, Panie.
Głos zaprasza nas do stołu: w dzielonym chlebie rozpoznajemy naszego Boga”.

(M. Scouarnec )

Komentarz: s. Graziella Curti FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.org   info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki