Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
3 stycznia 2024
Środa, Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus

SŁOWO DNIA

29 Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 30 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 31 Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 32 Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. 33 Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. 34 Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

J 1, 29-34


Jan chrzci Jezusa, ale to Duch Święty sprawia, że Jan rozpoznaje Jezusa w jednym z wielu przybyszy. Jezus prosi o chrzest, mimo że jest bezgrzeszny. Czy Bóg jest aż tak pokorny? Zawsze musimy odkrywać, zawsze musimy się uczyć, zawsze musimy stawać się uczniami. W Jezusie, w tym Bogu, nie ma odwetu, a jedynie wsparcie, podążanie z tymi, którzy pragną zmiany. On zawsze nas zaskakuje, jeśli zachowamy wolne serce, zdolne do przyjęcia Jego obecności. Bóg nieustannie kieruje nas na ścieżkę przemiany, jeśli mamy odwagę, by nie popaść w sztywne schematy mentalne i duchowe. To nigdy nie jest to, czego oczekujemy. Jan uczy nas, abyśmy nie myśleli, że nasza droga wiary jest skończona, abyśmy mieli odwagę zawsze się zmieniać, bez poczucia, że dotarliśmy do celu.

Jezus pragnie narodzić się we mnie; niech Nowy Rok stanie się okazją do ponownego odkrycia, kim On jest i kim ja jestem, abym żył w zachwyceniu Jego niespodziankami.

Głos pisarza
Zwyczajne życie mnie nie interesuje. Szukam tylko najbardziej intensywnych chwil. Szukam tego, co cudowne”.
(Anaïs Nin)

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki