Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
10 października 2022

SŁOWO DNIA

29 A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. 30 Jak bowiem Jonasz był znakiemdla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. 31 Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. 32 Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

Łk 11, 29-32


Jezus definiuje zło u poszukujących znaków od Boga. Znaki są podstawą, natomiast mądrość to rozumienie znaków dotyczących rzeczywistości. Człowiek umie odczytywać rzeczywistość jako znak Bożej miłości do ludzi, jej piękno, które jest komunikowane każdemu stworzeniu. To tylko kwestia umiejętności ich odczytywania. Znak jest czymś, co wskazuje na rzeczywistość, ale nigdy nie należy go mylić z rzeczywistością, wskazując na nią czubkiem palca. Bóg obdarowuje znakami w obfitości. Wszystko to, co jest, jest znakiem. Ziemia jest Jego znakiem, Jego znakiem jest wszystko, co w świecie jest piękne i dobre, każdy człowiek (także ten, którego nienawidzimy) jest znakiem Jego nieskończonej wyobraźni, Jego nieograniczonej miłości, która dała życie każdemu, niezależnie od wszystkiego. Wszystko jest więc znakiem miłości, darem od Boga, a tam, gdzie widzimy zło, ono jest znakiem największej miłości, przebaczenia, miłosierdzia Bożego. Bogu nic się nie wymknęło.

Spraw, byśmy czytając znaki, rozpoznali Ciebie jako Pana naszego życia, który nas kocha zawsze i na zawsze.

Głos psychologa

W codziennej rzeczywistości żadna mądrość nie jest ważniejsza od mądrości międzyosobowej.

(Daniel Goleman )

Komentarz: s. Emilia Di Massimo FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio  www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki