Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
19 marca 2023
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Rok A
SŁOWO DNIA

«1 Jezus  przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 6 To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, 7 i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. 8 A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» 9 Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». 13 Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. 14 A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. 15 I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». 16 Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstało wśród nich rozdwojenie. 17 Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». 34 Na to dali mu taką odpowiedź: «Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?» I precz go wyrzucili. 35 Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» 36 On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» 37 Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». 38 On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

J 9, 1.6-9.13-17.34-38

El Greco, Domena publiczna, Wikimedia Commons


Jesteśmy już na półmetku Wielkiego Postu, zbliża się Wielkanoc, możemy więc zadać sobie pytanie, w jakim punkcie tej drogi jesteśmy i jak przeżywamy ten czas.

Bohaterem tego fragmentu Ewangelii jest obraz każdego ucznia, każdego z nas i drogi, którą mamy przebyć. Spotkanie z Jezusem, poznanie Go i wyznanie wiary wymaga drogi stopniowego posuwania się. Tekst Jana ukazuje nam aspekt rosnący drogi, przez którą niewidomy, uzdrowiony, dochodzi do coraz lepszego poznania Jezusa. Te etapy są ukazane w tekście poprzez tytuły, jakie niewidomy przypisuje Jezusowi: na początku mówi o Nim, nazywając Go po prostu człowiekiem; potem faryzeuszom, którzy Go pytają, mówi, że jest prorokiem; w końcu uzdrowiony niewidomy – wyrzucony ze świątyni – spotyka Jezusa i składa wyznanie wiary: „Wierzę, Panie!”. I pokłonił się przed Nim.

Rzeczy nie zmieniają się z chwili na chwilę, oczy nie uzdrawiają się magicznie, musimy wziąć odpowiedzialność za drogę, którą kroczymy, jesteśmy wezwani do zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Czasami wolimy pozostać w bezruchu, wygodniej jest nam nie widzieć, lub nie widzieć ze strachu czy trwania w swoich wizjach, aby nie przyznać, że coś się zmieniło. Kiedy akceptujemy rzeczywistość, kiedy pragniemy poznać Jezusa, kiedy przeżywamy progresywną podróż ku Niemu, stajemy się tego świadkami. Ten ślepiec widział, jak się mają rzeczy, i był gotowy zapłacić cenę za prawdę. Bycie świadkiem nieuchronnie oznacza narażanie się na szwank.

Panie Jezu, daj mi siłę, abym nie zamykał oczu na Prawdę życia; daj mi odważnie kroczyć drogą ku poznaniu Ciebie; daj mi możliwość stanięcia w Twojej obronie przed światem, nawet jeśli to kosztuje.

Głos filozofa

„Droga, która prowadzi do wiedzy, to droga, która wiedzie przez dobre spotkania”.
Baruch Spinoza

Komentarz: s. Vilma Colombo FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki