Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
14 stycznia 2024
II NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B

SŁOWO DNIA

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

J 1, 35-42


Chrzciciel kieruje swój wzrok na Nazarejczyka, wpatruje się w niego i czuje w swoim sercu, że znajduje się w obecności Mesjasza. Jest tego tak pewien, że nie może się powstrzymać od głośnego stwierdzenia: „Oto Baranek Boży, oto Ten, którego Izrael oczekiwał od dawna”. Ewangelista zauważa, że dwóch uczniów Chrzciciela, słysząc jego słowa, natychmiast zaczęło podążać za Jezusem.

Ta scena skłania do refleksji nad znaczeniem ludzkiego pośrednictwa w doświadczeniu uczniostwa, ale przede wszystkim nad faktem, że doświadczenie uczniostwa może rozpocząć się pod warunkiem, że nasz „Jan Chrzciciel” pozwoli nam pójść za Jezusem i nie będzie się nas trzymał przy sobie; że wyjdziemy z naszej „strefy komfortu” i nie pozostaniemy zawieszeni w wiecznym niezdecydowaniu; że zrobimy miejsce dla Boga i bliźniego i nie będziemy tkwić wyłącznie w pragnieniu samorealizacji.

Panie, uwolnij nas od pokusy uważania osób, które spotykamy w placówkach wychowawczych, za naszą własność; pomóż im być wolnymi, by mogli podążać za Tobą. Amen!

Głos Kościoła

„Posługa towarzyszenia powołaniom jest posługą pokorną, tej pogodnej i inteligentnej pokory, która rodzi się z wolności w Duchu Świętym i wyraża się „odwagą słuchania, miłości i dialogu”. Dzięki tej wolności głos Tego, który wzywa, rozbrzmiewa z większą jasnością i siłą. Młody człowiek staje przed Bogiem i ze zdziwieniem odkrywa, że to Przedwieczny kroczy obok niego w czasie i wzywa go do wyboru na wieki!”.

(PONT. OPERA VOCAZIONI ECCLESIASTICHE, Nowe powołania dla nowej Europy, 34)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca

Dom Modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org info@sanbiagio.org

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki