Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
3 listopada 2022

SŁOWO DNIA

Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 2 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 3 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 4 «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? 5 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona 6 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. 7 Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 8 Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? 9 A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. 10 Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca».

Łk 15, 1-10


Jezus emanuje niezrównaną siłą przyciągania, szczególnie wobec tych, którzy czują się puści i samotni, wykluczeni i grzeszni, najbardziej potrzebujący zbawienia! Celnicy i grzesznicy nie rezygnują ze zbliżania się do Jezusa i nie pozwalają upaść ani jednemu Jego słowu: „…przybliżyli się… wszyscy, aby Go posłuchać”. Wszyscy bez wyjątku słuchali Jezusa. Pamiętajmy, że słuchanie jest postawą ucznia par excellence! Ale słuchanie nie wystarczy! Ważna jest także świadomość i przyznanie się do własnej nędzy, co stwarza warunki do przyjęcia daru miłosierdzia, który jest udzielany w sposób proporcjonalny do nędzy, (ubóstwa) tego który go otrzymuje. Ci, którzy mają zamknięte serce, nie rozumieją: narzekają, szemrzą, sztywnieją w postawie osądu, potępienia, które dusi serce i umysł, i prowadzi do zagubienia się, zamknięcia, do  nie dostrzegania.

Panie daj mi szczerość serca, daj mi umiejętność rozpoznania siebie jako grzesznika, daj mi łaskę, abym pozwolił się przez Ciebie uzdrowić!

Głos Papieża Franciszka

Ewangeliczny fragment zaczyna się od świadectwa: W tym czasie wszyscy celnicy i grzesznicy przyszli do Jezusa, aby go posłuchać. Chodzi o to, że Jezus daje świadectwo: nowa rzecz na tamte czasy, bo pójście do grzeszników uczyniło Go nieczystym, jak dotknięcie trędowatego. Jezus daje świadectwo, idąc do nich. Świadectwo w historii nigdy nie było wygodne, zarówno dla świadków – często płacących męczeństwem – jak i dla możnych. Bycie świadkiem to zerwanie z nawykiem, sposobem bycia: zerwanie z tym nawykiem na rzecz  lepszego, zmiana nawyków. Dlatego Kościół idzie naprzód przez świadectwo. To, co przyciąga, to świadectwo, nie słowa, które owszem pomagają, ale to świadectwo przyciąga i sprawia, że Kościół rośnie”.  (Poranna medytacja w kaplicy Domu św. Marty – 8 listopada 2018)

Komentarz: s. Monika Gianoli FMA

Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy w San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki