Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
20 maja 2023
Sobota, VI Tydzień Wielkanocny
SŁOWO DNIA

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. 24 Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. 25 Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. 26 W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. 27 Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. 28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

J 16, 23b-28


Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Jezus nie uczy nas modlić się do Boga z pewnością, że każda nasza prośba zostanie wysłuchana; raczej zachęca nas do zaufania Bogu, wiedząc, że nigdy nie unika naszych pytań, nawet jeśli nie odpowiada zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Tak naprawdę tylko On wie, co jest dobre i co jest dla nas najlepsze. Są sytuacje, w których doświadczanie goryczy czyni nas bardziej ludzkimi, a sukces może nakręcać spiralę pychy. On wie lepiej od nas, co jest konieczne. Pełna radość nie polega na otrzymaniu tego, czego pragniemy, ale na przeżywaniu w świetle Boga nawet tych wydarzeń, które sprawiają nam cierpienie. Kiedy odłożymy na bok instynktowne poszukiwanie szczęścia, aby całym sercem przyjąć wolę Bożą, którą zawsze będzie życie w pełni, wtedy doświadczymy tej radości, która pochodzi od Boga. Ten, kto się modli, nigdy nie ma pustych rąk. Jeśli poprosimy z wiarą, otrzymamy światło, aby zrozumieć, że ścieżki Boga nie zawsze odpowiadają naszym pragnieniom. Modlitwa czyni nas osobami w stylu ewangelicznym.

Panie, naucz nas prosić w Twoje imię.


Głos przywódcy religijnego

„Nigdy nie zapominajmy o modlitwie. Bóg żyje. Jest blisko. Jest prawdziwy. Nie tylko nas zna, ale troszczy się o nas. Jest naszym Ojcem. Jest dostępny dla wszystkich, którzy Go szukają”.
Gordon B. Hinckley

Komentarz: s. Yarislet Berrios FMA
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.org  info@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA 

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki