Dane kontaktowe
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki
inspir_spot_z_slowem
is singular
Spotkanie ze Słowem
28 grudnia 2022
Środa, Święto Świętych Młodzianków, Męczenników
SŁOWO DNIA

13 Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». 14 On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 15 tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. 16 Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. 17 Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:
18 Krzyk usłyszano w Rama,
płacz i jęk wielki.
Rachel opłakuje swe dzieci
i nie chce utulić się w żalu,
bo ich już nie ma.

Mt 2, 13-18


Niewinni męczennicy zostali zabici z powodu Jezusa, nie znając Go. Ich życie jest jednak ściśle związane z życiem Jezusa, ponieważ sobą uprzedzają to, co się z Nim stanie. Niewinny, zostanie zaliczony do grzeszników i skazany na ukrzyżowanie.

Swoją śmiercią niewinni męczennicy proszą nas, abyśmy zjednoczyli z ofiarą Chrystusa wszystkich niewinnych, którzy na przestrzeni dziejów i dzisiaj umierają jako ofiary niegodziwej mocy Herodów naszych czasów. Zjednoczeni z Chrystusem w śmierci podobnej do Jego, nie możemy nie wierzyć, że oni są również z Nim zjednoczeni w chwale zmartwychwstania.

Panie, modlimy się dzisiaj za wiele dzieci i młodzieży, których życie zostało przedwcześnie przerwane przez wojnę na Ukrainie i we wszystkich wojnach, które niestety nadal krwawią w sercu ludzkości. Niech życzenia pokoju skierowane przez aniołów w noc wigilijną do wszystkich ludzi ukochanych przez Pana zostaną w końcu przyjęte i niech bezużyteczna rzeź niewinnych wreszcie się skończy. Niech tak będzie.

Głos papieża

„Niech ze wszystkich krajów podniesie się jeden głos: nie dla wojny, nie dla przemocy, tak dla dialogu, tak dla pokoju! Na wojnie zawsze się traci. Jedynym sposobem na wygranie wojny jest nie wojować.” 
(FRANCISZEK, Anioł Pański, 9 sierpnia 2015)

Komentarz: ks. Giuseppe Tilocca
Tłumaczenie: s. Elżbieta Bartkowska FMA

Dom modlitwy San Biagio www.sanbiagio.orginfo@sanbiagio.org

PRZYJACIELE I SŁUDZY SŁOWA

Archiwum

INFOSFERA
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
(Siostry Salezjanki)
Inspektoria Warszawska
  • ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki